Kommune tjenester innbyggere sykt barn

KOMMUNALE TJENESTER

I dette innlegget finner dere en oversikt over tjenester for barn med sykdom/funksjonsnedsettelser, foreldre og pårørende, som kommunen har ansvar for, og som kommunen skal hjelpe deg og barnet ditt med:

I Norge har vi rundt 400 kommuner og dessverre praktiseres helse- og omsorgstjenester, og opplæringstilbud svært ulikt i hver og en av disse kommunene.

Det er problematisk å sikre likestilling for alle innbyggere når kommunene velger å tolke lovverket ulikt. Det er ikke likeverdig eller likestilt at barn med funksjonsnedsettelser får gode tilbud og tjenester i en kommune, mens barn i nabokommunen får særdeles mye dårligere tjenester, eller ingen i det hele tatt. Dette skyldes riktig nok ikke bare feiltolkning av lovverk, men også kunnskap- og kompetansemangel, og dårlige holdninger overfor mennesker med funksjonsnedsettelser.

Mange kommuner har en tanke om at det er nok å yte minimum, framfor å sikre mennesker et fullverdig tjenestetilbud. «Foreldreplikt» og «forsvarlighet» brukes ofte som argumenter for å gi mangelfulle tjenester eller avslag. Maktmisbruk og trusler om barnevern er heller ikke uvanlig praksis fra kommuner overfor foreldre til barn med store pleie- og omsorgsbehov.

Dessverre er dette realiteten for mange av oss i Løvemammaene og våre medlemmer, men slik kan vi ikke ha det! Dette er derfor noe vi jobber kontinuerlig med. Innbyggere med funksjonsnedsettelser må bli hørt, oppleve et godt samarbeid, likestilling og selvstendighet gjennom nok tjenester i kommunen sin. Ja, noe så enkelt som å få være sjef i eget liv! Dere kan følge arbeidet vårt her på nettsiden.

Nyttige linker:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Grunnlovens paragraf 104

Rull til toppen
menu not selected