Søk
Lukk denne søkeboksen.

Kommunale tjenester

Kommune tjenester innbyggere sykt barn

I dette innlegget finner dere en oversikt over kommunale tjenester for barn med sykdom og funksjonsvariasjon, samt tilbud til deres pårørende.

I Norge har vi 356  kommuner og dessverre praktiseres helse- og omsorgstjenester, og opplæringstilbud svært ulikt i hver og en av disse kommunene.

Det er problematisk å sikre likestilling for alle innbyggere når kommunene velger å tolke lovverket ulikt. Det er ikke likeverdig eller likestilt at barn med funksjonsvariasjoner får gode tilbud og tjenester i en kommune, mens barn i nabokommunen får særdeles mye dårligere tjenester, eller ingen i det hele tatt. Dette skyldes riktignok ikke bare feiltolkning av lovverk, men også kunnskaps- og kompetansemangel, og dårlige holdninger overfor mennesker med funksjonsvariasjoner.

Mange kommuner har en tanke om at det er nok å yte minimum, framfor å sikre mennesker et fullverdig tjenestetilbud. «Foreldreplikt» og «forsvarlighet» brukes ofte som argumenter for å gi mangelfulle tjenester eller avslag. Maktmisbruk og trusler om barnevern er heller ikke uvanlig praksis fra kommuner overfor foreldre til barn med store pleie- og omsorgsbehov.

Relevante rettigheter og lovverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Grunnlovens paragraf 104

Søk