Tilrettelegging Bevegelse Fysio Ergo

FYSIO- OG ERGOTERAPI

Fysio- og ergoterapi er en tjeneste som alle kommuner har, som skal samarbeide og bistå både barnet og familien på flere måter, både med trening og terapi, forebygging, tilrettelegging, samt formidling av fagkunnskap og hjelpemidler. De kan også gi råd og veiledning til foreldre, assistenter og annet personell som ivaretar barnet, f.eks. i barnehagen.

Fysioterapi:

En fysioterapeut har kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon, samt forebygger og behandler sykdom og/eller plager i muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeuten tilbyr flere ulike tjenester, f.eks:

 • Undersøkelser av barnet
 • Individuell behandling
 • Gruppetrening.
 • Søke om og tilpasse hjelpemidler.
 • Samarbeide med andre fagpersoner rundt barnet.
 • Veiledning og/eller rådgivning til foreldre, barnehage/skoleansatte og til personell i hjemmet.

Ergoterapi:

En ergoterapeut hjelper barnet med å tilrettelegge for deltakelse, aktivitet og lek, samt for å fungere best mulig i daglige gjøremål.

Ergoterapeuten tilbyr ulike tjenester, f.eks:

 • Vurdere og kartlegge funksjonsnivå.
 • Trene i daglige aktiviteter.
 • Søke om og tilpasse hjelpemidler
 • Tilrettelegging av hjem og/eller barnehage/skole.
 • Veiledning og/eller rådgivning til foreldre og andre samarbeidspartnere.
 • Rådgivning ved endring av bolig og i boligplanlegging. 

Du som forelder kan ta direkte kontakt med fysio- eller ergoterapeut i kommunen, eller be om henvisning fra f.eks. helsestasjon, barnehage/skole eller lege. 

Fysio- og ergoterapeuter samarbeider ofte om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler. Terapeuten kan bistå tjenestene i listene over i hjemmet, i barnehage/skole eller på helsestasjoner.

Rull til toppen