Søk
Lukk denne søkeboksen.

Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapi er en tjeneste som alle kommuner har, som skal samarbeide og bistå både barnet og familien på flere måter, både med trening og terapi, forebygging, tilrettelegging, samt formidling av fagkunnskap og hjelpemidler. De kan også gi råd og veiledning til foreldre, assistenter og annet personell som ivaretar barnet, f.eks. i barnehagen.

Hvordan få kontakt?

Du som forelder kan ta direkte kontakt med fysio- eller ergoterapeut i kommunen, eller be om henvisning fra f.eks. helsestasjon, barnehage/skole eller lege. 

Fysioterapi

En fysioterapeut har kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon, samt forebygger og behandler sykdom og/eller plager i muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeuten tilbyr flere ulike tjenester, f.eks:

 • Undersøkelser av barnet
 • Individuell behandling
 • Gruppetrening.
 • Søke om og tilpasse hjelpemidler.
 • Samarbeide med andre fagpersoner rundt barnet.
 • Veiledning og/eller rådgivning til foreldre, barnehage/skoleansatte og til personell i hjemmet.

Her kan dere se en fin informasjonsfilm om hva ergoterapi handler om og hva en ergoterapeut gjør.

Ergoterapi

En ergoterapeut jobber helsefremmende og forebyggende. Ergoterapeuten skal hjelpe barnet med å tilrettelegge for deltakelse, aktivitet og lek, samt for å fungere best mulig i daglige gjøremål.

Ergoterapeuten tilbyr ulike tjenester, f.eks:

 • Vurdere og kartlegge funksjonsnivå.
 • Søke om og tilpasse hjelpemidler.
 • Trene i daglige aktiviteter.
 • Tilrettelegging av barnehage/skole.
 • Veiledning og/eller rådgivning til både foreldre, ansatte i barnehage/skole, og andre samarbeidspartnere rundt barnet.
 • Tilrettelegging av hjem.
 • Rådgivning ved endring av bolig og i boligplanlegging. 

Her kan dere se en fin informasjonsfilm om hva ergoterapi handler om og hva en ergoterapeut gjør.

Fysio- og ergoterapeuter samarbeider ofte om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler. Terapeuten kan bistå tjenestene i listene over i hjemmet, i barnehage/skole eller på helsestasjoner.

Alle kommuner er pliktige å ha fysioterapeut og ergoterapeut.

Fysio- og ergoterapeuter kan bidra i både rehabilitering og habilitering – les mer om det her.

Lovverk

Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesykepleier, ergoterapeut og psykolog. Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om krav til innhold i tjenestene etter bestemmelsen her, herunder bestemmelser om kompetansekrav for ulike typer tjenester.

Søk