Søk
Lukk denne søkeboksen.

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i det enkelte barn og familiens livssituasjon og mål. Formålet er at barnet som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjon, skal få muligheten til å leve et mest mulig selvstendig liv.

Rehabilitering handler om å gjenvinne tapte ferdigheter, f.eks. dersom barnet havner i en ulykke og pådrar seg en skade, eller trenger opptrening etter operasjon eller akutt sykdom.

Habilitering handler om å lære seg ferdigheter man ikke har hatt tidligere, f.eks. dersom man blir født med cerebral parese eller en genfeil som påvirker den psykomotoriske utviklingen, samt vedlikeholde ferdigheter man har og tilrettelegge for mestring.

Kort fortalt dreier habilitering seg om å lære nye ferdigheter, mens rehabilitering handler om å gjenvinne tapte ferdigheter.

Det er flere steder som tilbyr rehabilitering/habilitering av barn og unge. 

Habiliteringstjenesten for barn og unge

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) finnes i alle fylker.

Hvor: Alle sykehusene med barneavdelinger skal ha habiliteringstjeneste for barn og unge med tilbud til barn med funksjonsvariasjon som har en nevrologisk bakgrunn. Dette skal være som et supplement til habilitering som foregår på barnesengepostene ved sykehusene og habilitering som foregår kommunalt. 

Hvordan få tilbud der: Det kreves henvisning fra lege for å få et tilbud på habiliteringstjenesten. 

Hva tilbys på habiliteringstjenesten: Habiliteringstjenesten for barn og unge tilbyr de fleste steder diagnostisering, kartlegging av funksjoner, bistand i planlegging av tiltak, medisinsk oppfølging ved behov, råd, støtte og informasjon. Tilbudene gis i form av individuell utredning/veiledning og som kurs og gruppevirksomhet. Dagskurs på en habiliteringstjeneste for barn og unge gir grunnlag for opplæringspenger.

Kompetanse: På habiliteringen er det ansatte med tverrfaglig bakgrunn, både barneleger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, sosionomer, klinisk ernæringsfysiolog og ergoterapeuter jobber vanligvis ved habiliteringstjenesten for barn og unge.

Her er en oversikt over noen andre rehabiliteringssteder/habiliteringssentre for barn og unge

Lovverk / retningslinjer

Helsedirektoratets veileder om Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

Søk