Søk
Lukk denne søkeboksen.

Apotektjenester

medisiner apotek hjelpemidler

Her kommer litt nyttig informasjon rundt apotektjenester. Når medisinlisten til barnet ditt har begynt å bli lang og gjerne komplisert, har vi noen tips og råd til dere som jevnlig må benytte dere av apotek.

Ditt lokale apotek har i de fleste tilfeller det du trenger av medisiner og kan ofte være behjelpelige med å bestille opp det de eventuelt ikke har. Om det lokale apoteket ikke har mulighet til å bestille opp en type medisin vil de informere deg om dette. 

Rutinene for om det er apotekene eller behandlingshjelpemiddelsentralen (BHM) som har forskjellige medisinsk forbruksmateriell kan variere mellom kommunene. Dette skal legen som følger barnet og skriver ut resept vite. 

Sykehusapotekene

Sykehusapotekene er spesialisthelsetjenestens apotek. 

Sykehusapotekene er sykehuset og pasientens kompetansesenter for legemidler, og bidrar til pasientsikkerhet.

Sykehusapotekene er også de som kan skaffe frem medisiner som ikke finnes på lokale apotek, og samarbeider med sykehusene for å ordne dette.

Noen sykehusapotek har også tatt over en del av behandlingshjelpemiddelsentralen (BHM) sine produkter, dette skal man få beskjed om fra BHM.

Finn ditt nærmeste sykehusapotek: Sykehusapotek rundt om i Norge  

Fullmakt

Om noen andre enn deg skal hente ut medisin og utstyr til ditt barn må denne personen ha en fullmakt skrevet under av dere. Husk at du må fremvise legitimasjon sammen med utfylt fullmaktsskjema, og at den som skal bruke fullmakten også må fremvise legitimasjon.

Her kan du lese mer om fullmakt.

Her kan du laste ned skjemaet.

Medisinoversikt

Du kan be ditt apotek om å få skrevet ut en medisinoversikt for å få kontroll over hvor mange uttak man har igjen, eller når en resept utløper på dato. 

Få tips til hvordan få en god oversikt nederst i dette innlegget.

Hjemlevering

Sykehusapotekene og flere av de lokale apotekene tilbyr hjemlevering.
Det kan f.eks. være fordi foreldre til barnet ikke har førerkort og bor såpass langt unna at man ikke enkelt kommer seg til apoteket, eller fordi det er såpass mye medisiner og/eller medisinsk forbruksmateriell at det er vanskelig å få med seg hjem. Dette avtales med det aktuelle apoteket.

Helsenorge.no

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du en totaloversikt over ditt barns resepter. Du må velge hvem det gjelder når du er logget inn. Gjennom å velge barnet sitt navn og trykker på «Legemidler» kommer du til medisinlisten for ditt barn. Man kan huke av «Aktive e-resepter» og/eller «Blå resepter» for å få bedre oversikt over resepter. 

Hvis du trykker på pilen på den aktuelle resepten får du opp all informasjon du trenger. F.eks. hva resepten heter og ev. erstatningsprodukt, dosering, pakkestørrelse, om det er blå resept og hvor lenge den er gyldig.

Man kan også be apoteket om å få skrevet ut en medisinoversikt for å få kontroll over hvor mange uttak man har igjen, eller når en resept utløper på dato.

Blå resept

Hvis barnet ditt har en kronisk og langvarig sykdom/tilstand så skriver legen ut de fleste resepter på blå resept. Dette betyr at du ikke må betale for medisinen og/eller det medisinske forbruksmateriellet. Det må være en behandling som har god effekt i forhold til kostnadene.

Statens legemiddelverk vurderer hvilken medisiner som kan gis på blå resept og hvilke vilkår som må være oppfylt.

Hvis legemiddelet/medisinen ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen på vegne av pasienten søke om at pasienten får dekket dette. Dette kalles individuell stønad.

Hvis legen mener at barnet ditt skal ha medisin på individuell stønad søker legen til HELFO. Om barnet trenger legemidlet før HELFO har rukket å innvilge søknaden kan du kjøpe legemidlet selv og be om å få en spesifisert kvittering fra apoteket. Kvitteringen sendes inn til HELFO når legemiddelet er innvilget og du får tilbakebetalt utleggene derfra. Spesifiserte kvitteringer skal inneholde produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på lege.

Link til refusjon til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell: Refusjon 

Hvit resept / bidragsordning

Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til reseptpliktige medisiner på hvit resept gjennom den såkalte bidragsordningen. Les mer om hvordan det fungerer her: Hvit resept/bidragsordning

Vedtak

Første gang du skal hente ut et legemiddel som dekkes av HELFO tar du med vedtaket til apoteket. Apoteket vil da scanne inn vedtaket. Før apoteket har vedtaket kan du ikke hente ut den resepten. Apotekene kan gjøre unntak og ringe HELFO for å få bekreftet at vedtaket finnes der for å gi ut resepten der og da. 

Les mer om HELFO her.

Nettapotek

Det finnes mange fine nettapotek der man kan bestille reseptfrie medisiner, kremer, bandasjer osv. til rimeligere priser enn i fysisk butikk. Mange av nettapotekene har også fri frakt. 

Liste over nettapotek

www.123apotek.no 

www.farmasiet.no 

www.apotekdirekte.no 

www.e-apoteket.no 

www.apotekhjem.no 

www.iapoteket.no 

Returnere gammel medisin til apoteket

Vi i Løvemammaene oppfordrer på det sterkeste om å levere inn gammel medisin til apoteket.
Det er viktig for miljøet at vi som bruker store mengder medisiner tar vårt ansvar.

Det er ukomplisert og kan tas med når man først skal bestille opp nye medisiner.

Les mer om dette her: Returnere gammel medisin 

Generelle tips

  • Man kan ringe på forhånd til sitt apotek for å bestille på resept. Apoteket kan da klargjøre bestillingen så blir det mye mindre venting på selve apoteket.
  • Noen lokale apotek har også en nettside der du kan bestille reseptfrie medisiner og butikkvarer og benytte «klikk og hent i butikk».
  • Noen lokale apotek tilbyr «abonnere på dine faste medisiner». Sjekk med ditt apotek om de tilbyr det.
  • Medisiner og medisinske forbruksmateriell som har blitt levert ut og tatt med fra apoteket kan ikke byttes inn til gjenbruk. Snakk med ditt apotek og se hva som gjelder hos dem og finn en løsning ved feilutlevering. 
  • Skriv ned alle medisiner og/eller utstyr som dere har på blå resept på en liste og gi den til legen som skriver ut resepter for dere. Be legen om å slette alle resepter og lage alle på ny, slik at dere har samme dato på alle resepter. En blå resept er nemlig gyldig i 1 år om gangen. Det blir derfor en bedre ordning for dere som skal bruke apoteket og mindre arbeid for lege/sykehus når alle resepter har samme utløpsdato. Da holder det å fornye reseptene en gang i året, og det blir generelt enklere å ha kontroll.
  • OBS! Husk at mange medisiner har ulike måter de skal oppbevares og behandles på, og mange kan ikke trekkes opp på forhånd fordi de forringes i plastsprøyter, eller så kan de ikke knuses eller oppbevares i romtemperatur. Alltid forhør deg med farmasøyt gjeldende medisiner til ditt barn!
Søk