medisiner apotek hjelpemidler

APOTEK

Her kommer litt nyttig informasjon rundt apotektjenester. Når medisin- og utstyrslisten til barnet ditt har begynt å bli lang og gjerne komplisert, har vi noen tips og råd til dere som må benytte dere av apoteket.

De lokale apotekene har stort sett det du måtte trenge av medisin og/eller utstyr. Og det de ikke har inne på lager kan nesten alltid bestilles. Hvis de ikke kan bestille den aktuelle medisinen vil man få beskjed om det, og da kan sykehusapotekene ordne det. Evt. kan man få medisin direkte fra sykehuset, gjerne for å kunne starte opp på en behandling inntil at apoteket har rukket å skaffe det man trenger. 

Om det er apotekene, bandagist eller Behandlingshjelpemiddelsentralen som leverer de ulike medisinske forbruksmateriellene som trengs kan variere mellom helseregionene/sykehusene. Dette skal legen som følger barnet og skriver ut resept vite. 

Sykehusapotekene:

Sykehusapotekene er spesialisthelsetjenestens apotek. De er sykehusets og pasientens kompetansesenter for legemidler og bidrar til pasientsikkerhet. Sykehusapotekene er også de som kan skaffe medisiner som ikke finnes på lokale apotek og de samarbeider tett med sykehusene for å ordne dette.

Noen sykehusapotek har også tatt over en del av behandlingshjelpemidlesentralen (BHM) sine produkter. Dette skal man få beskjed om fra BHM og de skal samarbeide med apoteket om hvilket forbruksmateriell barnet bruker. Ellers er også bandagister leverandører av en del produkter.

Link til deres hjemmeside: Sykehusapotekene
Finn ditt nærmeste sykehusapotek: Sykehusapotek rundt om i Norge 

Fullmakt:

Hvis du har hjemmetjenester til barnet ditt kan det være lurt at de har fullmakt, slik at de kan hente ut medisin og utstyr for barnet. Det å ha syke og/eller funksjonshemmede barn byr ofte på travle dager og mange er helt avhengig av å få hentet ut medisin og forbruksmateriell fra apoteket på hyppig basis.
Du kan også gi fullmakt til en besteforelder, en venninne eller noen du stoler på.

Husk at du må framvise legitimasjon sammen med utfylt fullmaktsskjema, og at den som skal bruke fullmakten også må framvise legitimasjon.

Her kan du lese mer om fullmakt: Apotekforeningen
Her kan du laste ned skjemaet: Fullmaktsskjema

Hjemlevering:

Sykehusapotekene og flere av de lokale apotekene tilbyr hjemlevering. 
Det kan f.eks. være fordi foreldre til barnet ikke har førerkort og bor såpass langt unna at man ikke enkelt kommer seg til apoteket, eller fordi det er såpass mye medisiner og/eller medisinske forbruksmateriell at det er vanskelig å få med seg hjem. Dette avtales med det aktuelle apoteket.

Nettapotek:

Det finnes mange fine nettapotek der man kan bestille reseptfrie medisiner, kremer, bandasjer osv. til rimeligere priser enn i fysisk butikk. Mange av nettapotekene har også fri frakt.

Liste over nettapotek:

Helsenorge:

Ved å logge inn på: Helsenorge.no får du en total oversikt over ditt barns resepter. Du må velge hvem det gjelder når du er logget inn. Gjennom å velge barnet sitt navn og trykker på «Legemidler» kommer du til medisinlisten for ditt barn. 
Man kan huke av «Aktive e-resepter» og/eller «Blå resepter» for å få bedre oversikt over reseptene.

Hvis du trykker på pilen på den aktuelle resepten får du opp all informasjon du kan måtte trenge. F.eks. Hva resepten heter og evt. erstatningsprodukt, dosering, pakkestørrelse, om det er blå resept og hvor lenge den er gyldig.

Man kan også be apoteket om å få skrevet ut en medisinoversikt for å få kontroll over hvor mange uttak man har igjen, eller når en resept utløper på dato.

Blå resept:

Hvis barnet ditt har en kronisk og langvarig sykdom/tilstand så skriver legen ut de fleste resepter på blå resept, som betyr at du ikke må betale for den medisinen og/eller det medisinske forbruksmateriellet. Det må være en behandling som har god effekt i forholdt til kostnadene.

Statens legemiddelverk vurderer hvilken medisiner som kan gis på blå resept og hvilken vilkår som må være oppfylt.

Hvis legemidlet/medisinen ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen på vegne av pasienten søke om at pasienten får dekket dette. Dette kalles individuell stønad.

Hvis legen mener at barnet ditt skal ha medisin på individuell stønad søker legen til HELFO. Hvis barnet trenger legemidlet før HELFO har rukket og innvilget og sendt ut vedtak så kan du kjøpe legemidlet selv og be om å få en spesifisert kvittering fra apoteket som du må ta vare på, og sende inn til HELFO. Spesifiserte kvitteringer skal inneholde produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på lege.

Link til refusjon til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell: Refusjon

Hvit resept/bidragsordning:

Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til reseptpliktige medisiner på hvit resept gjennom den såkalte bidragsordningen. Les mer om hvordan det fungerer her: Hvit resept/bidragsordning

Tips til dere med flere blåresepter: 

Skriv ned alle medisiner og/eller utstyr som dere har på blåresept på en liste og gi den til legen som skriver ut resepter for dere. Be legen om å slette alle resepter og lage alle på ny, slik at dere har samme dato på alle resepter. En blåresept er nemlig gyldig i 1 år om gangen. Det blir derfor en bedre ordning for dere som skal bruke apoteket og mindre arbeid for lege/sykehus når alle resepter har samme utløpsdato. Da holder det å fornye reseptene en gang i året og det blir generelt enklere å ha kontroll.

Vedtak:

Vedtak du mottar for ditt barn fra HELFO må tas med til det apoteket du bruker/skal hente ut den aktuelle resepten hos, og kan scannes av apoteket slik at du slipper å ta med vedtaket hver gang. Før apoteket har vedtaket kan du ikke hente ut produktet på den resepten vedtaket gjelder. Apotekene kan gjøre unntak ved å ringe HELFO for å få bekreftet at vedtaket eksisterer, for å kunne gi ut resepten der og da. 

Les mer om HELFO her.

Returnere gammel medisin til apoteket:

Vi i Løvemammaene oppfordrer på det sterkeste om å levere inn gammel medisin til apoteket!
Det er viktig for både miljøet og den økende antibiotikaresistensen i samfunnet at alle, og spesielt vi som bruker store menger medisiner, tar vårt ansvar. Levering er ukomplisert og det kan tas med når man først skal hente/bestille nye medisiner.

Les mer om dette: Returnere gammel medisin

Generelle tips:

  • På nettapoteket Farmasiet tilbyr de gratis hjelp til å søke refusjon hos Helfo gjennom Refusjonshjelpen. Alt du trenger å gjøre er å signere og sende inn kravet!
  • Man kan ringe på forhånd til sitt apotek for å bestille på resept. Apoteket kan da klargjøre alle reseptene slik at det blir mindre ventetid på selve apoteket.
  • Noen lokale apotek har også en nettside der du kan bestille reseptfrie medisiner og butikkvarer, og benytte «klikk og hent i butikk».
  • Noen lokale apotek tilbyr å «abonnere på dine faste medisiner». Sjekk med ditt apotek om de tilbyr det.
  • Medisiner og medisinske forbruksmateriell som har blitt levert ut, kan ikke byttes inn/gjenbrukes. Snakk med ditt apotek og se hva som gjelder hos dem for å finne en løsning ved feilutlevering. 
Scroll to Top