Hjelpemiddel Søknad NAV

HJELPEMIDLER FRA NAV

Dersom barn og unge har en sykdom eller funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger hjelp til å bevege seg, sykle, sitte, leke, spare energi, roe ned, kommunisere osv. – rett og slett gis like muligheter som funksjonsfriske barn – kan de få hjelpemidler til dette. Det er et helt “univers” av hjelpemidler der ute og det kan være vanskelig å vite hva som er riktig for sitt barn. I denne oversikten finner dere en generell veiledning til hvordan å gå fram, tips til søknadsprosessen og noen “must-haves” innen hjelpemidler til barn og unge (nederst).

Hjelpemidler kan løse praktiske utfordringer, forebygge funksjonstap eller opprettholde og bevare funksjon. Hjelpemidler skal hjelpe mennesker med å klare seg i arbeid, bolig, skole, fritid og aktiviteter. De kommer i alle mulige varianter og for mange ulike behov. Det er ikke utelukkende rullestoler og ståstativ. Det finnes hjelpemidler for barn og unge med store fysiske pleiebehov, sensoriske utfordringer, psykiske og nevrologiske tilstander, nedsatt utholdenhet, sansetap – ja, både synlige og usynlige funksjonsnedsettelser.

Hjelpemiddelsentralene (også kalt HMS) står for utlevering av hjelpemidler og skal fungere som et ressurs- og kompetansesenter for hele fylket. De gir også tolketjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede. 

I kommunene er det oftest ergo- og fysioterapeuter som bistår i vurdering og utprøving, og som skriver søknadene. Man kan også søke selv, eller ta godkjenningskurs for å få brukerpass, og dermed økt innflytelse og selvbestemmelse i valg og bestilling av hjelpemidler.

Hvem kan få hjelpemidler?

Personer som har en varig (over 2 år) og betydelig funksjonsnedsettelse på grunn av tilstand, skade eller sykdom kan få støtte til hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige via NAV HMS. Med nødvendig menes det at det er et faktisk avhengighetsforhold mellom hjelpemiddel og person, at hjelpemiddelet behøves for å kunne fungere i hverdagen. Med hensiktsmessig menes at hjelpemiddelet må være nyttig og funksjonelt – rett og slett “ha noe for seg”. F.eks. for å dempe angst og uro.

Hvilke hjelpemidler kan man få?

Det er et stort sortiment av hjelpemidler og hva man kan få avhenger helt og holdent av type funksjonsnedsettelse, samt om hjelpemiddelet er på rammeavtale (de hjelpemidlene som NAV HMS har forhandlet pris på). Det kan være hjelpemidler for syns- og hørselshemming, forflytning, psykomotorisk og motorisk trening, sansestimulering, uro, utagering og psykiske utfordringer, fritidsaktiviteter, energiøkonomisering, turtaking og tidsbegreper, språk og kommunikasjon osv. Fysio- eller ergoterapeut i kommunen har ofte god kunnskap om hvilke typer hjelpemidler som kan være aktuelle for akkurat ditt barn. Det kan også være lurt å forhøre seg med andre foreldre med barn med lignende diagnoser/hjelpebehov om hvilke hjelpemidler de anbefaler. Det er mye god erfaring å hente fra foreldre som har tråkket opp stien allerede. 

Noen hjelpemidler og medisinsk utstyr får man imidlertid utlevert via andre, enten hos bandagist/helsebutikk, Behandlingshjelpemidler eller apoteket. Det varierer noe fra region til region om hva man får fra hvilken leverandør.

Hvordan søke om hjelpemidler?

Ta kontakt med fysio- eller ergoterapeut i kommunen din.
Dersom du ikke har en fysio- eller ergoterapeut, kan du snakke med koordinator, sosionom eller lege og be om hjelp/henvisning dit.

Tips:

  • Med en god ergo skal dere i utgangspunktet ikke trenge å gjøre noe med søknaden annet enn å signere den, men sørg for å avklare behovet og beskriv situasjoner i hverdagen hvor hjelpemiddelet trengs dersom dette ikke nødvendigvis er åpenbart for NAV HMS, og for å få fram at hjelpemiddelet er nødvendig og hensiktsmessig.
  • Tilpasninger er alfa omega! Leverandørene sitter på uvurderlig kunnskap om hjelpemidlene de produserer og mulighetene for å individuelt tilpasse disse, slik at hjelpemiddelet blir mest mulig hensiktsmessig i bruk. Ta gjerne en prat med leverandør om mulige tilpasninger før dere søker om hjelpemidler.
  • Dersom hjelpemiddelet man får tilbud om ikke oppleves optimalt kan dere be om å få se på og prøve lignende hjelpemidler fra andre leverandører.
  • Sjekk ut Wheelchair Gadgets – de har mange stilige eikebeskyttere til rullestol å velge mellom for barn og unge!
  • Søk om småhjelpemidler – tilskudd til rimelige hjelpemidler fra NAV. Man kan få et engangsbeløp på kr. 2020,- til å kjøpe hjelpemidler som f.eks. pedagogiske og taktile leker, redskaper som muliggjør deltakelse i lek, sensoriske lyskilder og bryterstyrte leker, redskaper til spising, elektrisk tannbørste og andre toalettartikler som avlaster og forenkler stell, ergonomisk utstyr til fritid og skole, enkel tilrettelegging på kjøkken, og motorisk trening og aktivitet. Man kan søke hvert 4. år.
  • Det er mulig å å få hjelpemidler som ikke er på rammeavtale, men det krever ofte at man har vært på utprøving av hjelpemidler på rammeavtale hos NAV, eller ihvertfall har svært gode argumenter for hvorfor nettopp det hjelpemiddelet dere søker på er nødvendig og hensiktsmessig for dere.
  • Dere kan inkludere behovet for hjelpemidler i en individuell plan. Planen erstatter søknader om hjelpemidler, og målet er en mer målrettet bruk av hjelpemidler og forenklet saksbehandling.
  • Klag alltid på avslag! Om du ikke orker å skrive en lang klage, så anbefaler vi likevel å klage og bare henvise til informasjon i søknaden.

Utprøving og levering:

Noen ganger er det nyttig, eller så krever NAV, at man drar på utprøving av hjelpemiddelet/flere varianter av hjelpemiddelet for å finne det rette. Dette foregår som regel på NAVs hjelpemiddelsentral, barnehage/skole, på institusjon eller hjemme hos en selv.

Når hjelpemiddelet er innvilget blir det levert til hjemmeadressen, institusjon eller til barnehage/skole dersom det er avtalt. Det er også mulig å hente selv hvis man ønsker det, f.eks. dersom det er en stund til utlevering.

Hvis hjelpemiddelet blir ødelagt:

Hvis hjelpemiddelet ikke fungerer som normalt eller blir ødelagt må det repareres av hos det lokale “hjelpemiddelkontoret” i kommunen eller NAV hjelpemiddelsentral. Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner. Ta derfor først kontakt med kommunen når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer. Kommunene sender hjelpemidlet til NAV hjelpemiddelsentral ved behov.

Akutt vakttelefon kveld og helg:

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom kl. 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd. På nettsiden til NAV finner dere en oversikt over alle landets akuttvakter:

NAV HMS akuttvakt

Kortvarig behov for hjelpemidler:

Ved kortvarig behov for hjelpemidler, f.eks. dersom man har en midlertidig skade eller sykdom, kan man få låne hjelpemidler fra kommunens korttidslager, eller NAV HMS dersom kommunen ikke har det nødvendige hjelpemiddelet til utlån. Kontakt først og fremst kommunen for å få informasjon og veiledning.

Relevant lovverk og retningslinjer:

Forskrift om hjelpemiddelsentralens ansvar

Hjelpemiddeldatabasen

Om hjelpemidler

NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering— Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Tolketjenesten

Rammeavtale

Hjelpemidler i utlandet

Reparasjon og vedlikehold

“Must-haves” hjelpemidler

Nedenfor finner dere en liten samling av ulike hjelpemidler vi og medlemmer i organisasjonen har gode erfaringer med.

Sittemøbler og senger:

X:panda stol

Special tomato sitter

Gravity chair

Ppod sittemøbel

Arbeidsstol til bhg/skole

Jockey lite, aktiv arbeidsstol

Arcona barneseng

Safe & sound seng

Sykler, kjøretøy og fritidsaktiviteter:

Fun2go parallelsykkel

Krabat Monobike

Kaptein Duo 3 hjul

Momo Motion trehjulssykkel med hjelpemotor

Trehjulssykkel med fast nav (fast nav = at pedalene roterer med hjulene og man kan sykle både framover og bakover)

Trehjulssykkel med frinav (frinav = at det ikke skjer noe når man trør bakover)

Huskesete

Multihuske

Overvåkning, tilrettelegging og sansestimulering:

Luvion “babycall”

Kuledyne (vektdyne)

Timestokken (tidsbegrep/aktivitetsavpasning)

Memoplanner

Handikalender

Boblerør

Bryterboks for styring av farger/boblerør/vegg/fiberoptikk

Sensitiv fingerbryter

Paletto Plus

Aktivitetsbrett til vegg

Fiberoptisk lampe

Fiberoptiske tråder

Jungle gym 

Tyggesmykke

Bad og stell:

Dusjstol

Frittstående stellebord hev/senk

Veggmonterte stellebord

Spyletoalett

Toalettstol

Ropox høydejusterbart badekar (med mulighet for stellebord over)

ASK, språk og kommunikasjonshjelpemidler:

Talk tools

Symbollanguage språkbok

PODD språkbok

Tobii øyestyrt PC

Little Step by step kommunikator

Skjermleser for synshemmede

Leselister for synshemmede

Rullestoler, kjøretøy og forflytning:

Kudu komfortrullestol

Jump Alpha lett rullestol

Panthera rullestol til barn og unge

Permobil

AL-trac helårs multifunksjonsvogn med motor

Stingray multijusterbar vogn

Bingo Evolution vogn

Rullator for barn

Crocodile rullator

Mustang gåstol

Takheis

Hippocampe (f.eks. til strand og bading)

Raptor

Wizzy bug

Posisjonering og motorisk utvikling:

Innowalk stå- og gåtreningshjelpemiddel

bObles start/up

Happy strap

Kilepute

Vinterhjelpemidler:

Varmevotter

Varmesokker

HandiSnow piggekjelke

SnowComfort kjelke/pulk

Forlenget Stiga Snowracer

Sitski

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen