Søk
Lukk denne søkeboksen.

CL-team på sykehus

CL står for consultasjon-liaison som betyr «å spørre om råd» og «å binde sammen».

Consultation-Liaison-psykiatri er den delen av psykiatrien som arbeider med psykiske lidelser ved somatiske sykdommer. Somatisk sykdom betyr kroppslige symptomer/sykdommer, for eksempel leddsmerter eller fordøyelsesplager.

I Norge er CL-team fortsatt under utbygging, og det er bare enkelte sykehus i Norge som i dag har egne CL-psykiatere.

Når det arbeides med barn og ungdom og deres familier hvor sykdom preger hverdagen, innebærer det å ha både sykdomsperspektivet, utviklingsperspektivet og familieperspektivet samtidig. Det er her CL kommer inn i bildet.

Tilnærmingen handler om at alle problemer både har biologiske, psykologiske og sosiale sider.

Gjennom CL-tilnærmingen prøver teamet å forstå hvordan barn og ungdom, og de øvrige pårørendes oppfatning, påvirker hvordan de snakker om symptomer og plager. Hvordan denne samtalen skaper mening for både barnet det gjelder, søsken og foreldre, og at barnet og familiens egne ressurser vektlegges og løftes frem. Samtidig som teamet forholder seg til det fysiske og emosjonelle, forholder de seg også til både predisponerende (“å være utsatt for…”), utløsende og vedlikeholdende faktorer som er av betydning for forløpet.

Behandlingsmetodene består bl.a. av psykoedukasjon (gjennom psykoedukasjon lærer pasienten og pårørende om lidelsen, og hvordan mestre denne bedre), familieterapi, leketerapi, individualterapi (samtaler med fokus på hele mennesket), kognitiv atferdsterapi (kognitiv atferdsterapi tar utgangspunkt i det dynamiske samspillet mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd), hypnoterapi (hypnose), samt veiledning av helsepersonalet.

På en måte kan CL-team for barn og unge forklares som at BUP er fast på sykehusets barneavdeling, men med spesialisering og et mer helhetlig fokus på barnet og familiens situasjon. Ofte blir fokuset på egen BUP-avdeling kun på det psykiske, mens fokuset på sykehus blir kun på det somatiske. CL-team skal se alt under ett. CL-team hjelper rett og slett de små pasientene (og pårørende) med å ivareta følelsesmessige utfordringer, samt å øke mestringsfølelsen rundt det å være syk/ha et sykt familiemedlem.

Dersom du tror CL-team kan være nyttig for ditt barn, barnets søsken og/eller dere som familie, kan du kontakte sykehuset og forhøre deg om de har dette tilbudet eller kan sette dere i kontakt med nærmeste sykehus som har det.

Nyttige linker:

Tilbud til foreldre/pårørende (link kommer)

Om søsken som pårørende

Om krisereaksjoner

Tiltak i og etter kriser

Søk