Søk
Lukk denne søkeboksen.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet hjelper pasienter, personer med funksjonsvariasjon og deres pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten.

Ombudet kan hjelpe deg gratis og har taushetsplikt. Du kan også velge å være anonym når du tar kontakt ved å ikke oppgi kontaktinformasjon.

Hva kan ombudet bistå med?

  • Svare på generelle spørsmål om helsetjenester.
  • Gi råd og veiledning om rettigheter.
  • Ta imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten.
  • Informere om fremgangsmåte ved søknad og klage, samt at de kan hjelpe med å skrive klage.
  • Kan møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål om saken din.
  • Kan forklare deg om hva du kan gjøre hvis du eller noen i familien har fått en pasientskade.
  • Gi tips om hvor man kan henvende seg videre.

Ombudet sitt arbeidsområde er statlige spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester. De er uavhengige, og står fritt til å uttale seg om forhold som de mener må endres for å gi barnet bedre helse- og omsorgstjenester.

For å komme i kontakt med Pasient- og brukerombudet, trykk her.

Søk