Søk
Lukk denne søkeboksen.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer med funksjonsvariasjoner som trenger ledsager for å delta i samfunnet, og fungerer på mange måter som et aktiviserings- og inkluderingsverktøy. 

Med ledsagerbevis kan personen ha med seg nødvendig følge (f.eks. foreldre, BPA-assistent, støttekontakt, besteforeldre osv.) på mange ulike tilbud og aktiviteter, enten helt gratis eller til redusert pris. 

Ledsagerbevis gir også som regel rett til “vis hensyn”-bånd i fornøyelsesparker, slik at de slipper å stå i kø eller at de blir prioritert i kø. Dette kan for mange være forskjellen på om de kan delta eller ikke. 

Hvem kan få ledsagerbevis?

Alle personer med sykdom eller funksjonsvariasjon, som f.eks. muskelsykdom, diabetes, kognitive diagnoser, sansetap, gangvansker, allergier, hjertesykdom, lungesykdom, psykiske lidelser, leddgikt, nevrodivergens, stoffskiftesykdommer mv.

Ledsagerbevis er dessverre ingen rettighet, og det er opp til kommunene å bestemme hvem som får eller ikke får. Mange kommuner har uheldigvis også en nedre aldersgrense på 8 år. Men i januar 2023 kom Bufdir med nye nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis, der de har gått bort fra en nedre aldersgrense, så vårt råd er å søke uansett. Argumenter godt og grundig for hvorfor barnet ditt trenger ledsagerbevis. Funksjonsfriske barn må ikke ha med rullestol eller andre hjelpemidler, matpumpe, oksygen, respirator, CPAP/BiPAP, akuttbag, medisiner, sprøyter og annet medisinsk utstyr. Funksjonsfriske barn har også utholdenhet til å gå korte og lengre avstander, tåler lyder og folkemengder, og de utagerer ikke bare fordi de må stå i kø eller det er feil farge på karusellen. De må heller ikke overvåkes og pleies deler av eller hele døgnet.

Hvor kan ledsagerbevis brukes?

Det kan brukes på tvers av kommune- og fylkesgrenser, på eksempelvis offentlig transport, kulturarrangement (f.eks. konsert, teater og museum), kino, akvarium og lignende, og i de fleste større fornøyelsesparker og lignende både i Norge og i andre land (f.eks. Tusenfryd, Legoland, Liseberg, Disneyland). 

Sjekk alltid nettsiden eller ring til det aktuelle stedet dere vil besøke, for å se om de aksepterer ledsagerbevis og rutinene deres rundt dette. 

Krav til søknad

  • Dokumentasjon på at behovet er varig, altså varer i minst 2 år.
  • Legeattest på barnets tilsyn- og hjelpebehov. Be lege utdype hvorfor det er viktig med ledsagerbevis til barnet.
  • En grundig søknadstekst. Her kan det være lurt å beskrive forskjellene på ditt barns tilsyn- og hjelpebehov, kontra funksjonsfriske barn på samme alder.
  • Henvis gjerne til Bufdirs retningslinjer for ledsagerbevis i søknaden, dersom du bor i en kommune med nedre aldersgrense.

Du kan søke enten digitalt eller via papir, avhengig av hvilken kommune du bor i. 

Klage

Dersom dere likevel får avslag på søknad om ledsagerbevis pga. barnets alder, bør dere klage og vise til Bufdirs retningslinjer, samt vise til andre nærliggende kommuner som ikke praktiserer nedre aldersgrense. 

Her kan dere lese om hvordan man kan klage til kommunen

Nyttige linker

Bufdirs retningslinjer for ledsagerbevis

Helsenorge.no

Søk