Ledsager assistanse

LEDSAGERBEVIS

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager (assistent) for å delta i samfunnet, og fungerer på mange måter som et aktiviserings- og inkluderingsverktøy. Barn som har behov for assistanse i hverdagen kan søke om ledsagerbevis.

Med ledsagerbevis kan de ha med seg følge (enten foreldre, BPA-assistent, støttekontakt, besteforeldre osv.) på mange ulike aktiviteter, offentlig transport, kulturopplevelser (f.eks. Konsert, teater, museum) og fornøyelsesparker, enten helt gratis eller til redusert pris. Ledsagerbevis gir også ofte rett til “vis hensyn”-bånd i fornøyelsesparker, slik at barna slipper å stå i kø eller blir prioritert i kø.

Ledsagerbevis kan passe til personer med:

 • Bevegelseshemming
 • Utviklingshemming
 • Synshemming
 • Hørselshemming
 • Allergier
 • Og andre typer funksjonshemming som for eksempel hjertesykdom, lungesykdom, psykiske lidelser m.m.

Det kan brukes på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og i de fleste større parker og lignende i andre land (f.eks. Legoland, Liseberg, Disneyland).

Det er dessverre kommunene selv som bestemmer hvem som kan og ikke kan få ledsagerbevis. Mange kommuner har uheldigvis en nedre aldersgrense på 8 år. Ledsagerbevis er håpløst nok ingen nasjonal rettighet (enda!).

Vårt råd er å søke uansett!

Argumenter godt og grundig for hvorfor barnet ditt trenger ledsagerbevis.
Funksjonsfriske barn må ikke ha med rullestol eller andre hjelpemidler, matpumpe, oksygen, respirator, CPAP/BiPAP, akuttbag, medisiner, sprøyter og annet medinsisk utstyr. Funksjonsfriske barn har også utholdenhet til å gå korte og lengre avstander, tåler lyder og folkemengder, og de utagerer ikke bare fordi de må stå i kø eller det er feil farge på karusellen. De må heller ikke overvåkes og pleies deler av eller hele døgnet.

Hva kreves for å søke?

 • At behovet er varig, altså varer i minst 2 år
 • Legeattest (be lege utdype hvorfor det er viktig med ledsagerbevis til barnet)
 • En grundig søknadstekst!
  Her kan det være lurt å beskrive forskjellene på ditt barns hjelpe- og tilsynsbehov, kontra funksjonsfriske barn på samme alder
 • Henvis gjerne til andre kommuner som innvilger ledsagerbevis til barn under 8 år, dersom du bor i en kommune med aldersgrense (det kan resultere i at kommunen sin bruker skjønn i vurderingen)

Nedenfor kan dere laste ned et vedtak på innvilget ledsagerbevis på tross av at barnet var under “aldersgrensen” på 8 år, som dere kan legge ved i søknaden/klagen deres i håp om at kommunen deres kan utvise samme skjønn.

Eksempler på kommuner som IKKE har aldersgrense for ledsagerbevis:

 • Trondheim
 • Oslo
 • Asker
 • Bodø
 • Sarpsborg
 • Sola
 • Hamar
 • Arendal
 • Malvik
 • Grimstad
 • Sandnes
 • Tønsberg
Scroll to Top