Ledsager assistanse

LEDSAGERBEVIS

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager (assistent) for å delta i samfunnet, og fungerer på mange måter som et aktiviserings- og inkluderingsverktøy. Barn som har behov for assistanse i hverdagen kan søke om ledsagerbevis.

Med ledsagerbevis kan de ha med seg følge (enten foreldre, BPA-assistent, støttekontakt, besteforeldre osv.) på mange ulike aktiviteter, offentlig transport, kulturopplevelser (f.eks. Konsert, teater, museum) og fornøyelsesparker, enten helt gratis eller til redusert pris. Ledsagerbevis gir også ofte rett til “vis hensyn”-bånd i fornøyelsesparker, slik at barna slipper å stå i kø eller blir prioritert i kø.

Ledsagerbevis kan passe til personer med:

 • Bevegelseshemming
 • Utviklingshemming
 • Synshemming
 • Hørselshemming
 • Allergier
 • Og andre typer funksjonshemming som for eksempel hjertesykdom, lungesykdom, psykiske lidelser m.m.

Det er dessverre kommunene selv som bestemmer hvem som kan og ikke kan få ledsagerbevis. Mange kommuner har uheldigvis en nedre aldersgrense på 8 år. Ledsagerbevis er håpløst nok ingen nasjonal rettighet (enda!).

Det kan brukes på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og i de fleste større parker og lignende i andre land (f.eks. Legoland, Liseberg, Disneyland).

Vårt råd er å søke uansett!

Argumenter godt og grundig for hvorfor barnet ditt trenger ledsagerbevis.
Funksjonsfriske barn må ikke ha med rullestol eller andre hjelpemidler, matpumpe, oksygen, respirator, CPAP/BiPAP, akuttbag, medisiner, sprøyter og annet medinsisk utstyr. Funksjonsfriske barn har også utholdenhet til å gå korte og lengre avstander, tåler lyder og folkemengder, og de utagerer ikke bare fordi de må stå i kø eller det er feil farge på karusellen. De må heller ikke overvåkes og pleies deler av eller hele døgnet.

Hva kreves for å søke?

 • At behovet er varig, altså varer i minst 2 år
 • Legeattest (be lege utdype hvorfor det er viktig med ledsagerbevis til barnet)
 • En grundig søknadstekst!
  Her kan det være lurt å beskrive forskjellene på ditt barns hjelpe- og tilsynsbehov, kontra funksjonsfriske barn på samme alder
 • Henvis gjerne til andre kommuner som innvilger ledsagerbevis til barn under 8 år, dersom du bor i en kommune med aldersgrense (det kan resultere i at kommunen sin bruker skjønn i vurderingen)

Nedenfor kan dere laste ned et vedtak på innvilget ledsagerbevis på tross av at barnet var under aldersgrensen, som dere kan legge ved i søknaden/klagen deres i håp om at kommunen deres kan utvise samme skjønn.

Eksempler på kommuner som IKKE har aldersgrense for ledsagerbevis:

 • Trondheim
 • Oslo
 • Asker
 • Bodø
 • Sarpsborg
 • Sola
 • Hamar
 • Arendal
 • Malvik
 • Grimstad
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen