Søk
Lukk denne søkeboksen.

Nye retningslinjer for ledsagerbevis

Endelig har de nye retningslinjene fra Bufdir for ledsagerbevis kommet. De nye retningslinjene går bort fra aldersgrense på ledsagerbevis. Nå håper Løvemammaene at de resterende kommunene i Norge – som tidligere også har mottatt vår anmodning om å fjerne aldersgrensen og ikke enda har gjort det – vil gjøre det snarlig.

Løvemammaene har jobbet knallhardt i saken om ledsagerbevis i flere år og deltatt i møter med Bufdir der vi har gitt innspill til de nye retningslinjene. Vårt innspill til nye retningslinjer kan dere lese her. Saken om aldersgrense for ledsagerbevis er overmoden, og Løvemammaene er derfor veldig glade for at Bufdir følger både våre og andre interesseorganisasjoners innspill om å fjerne den.

I dag sender Løvemammaenes regionslag ut en ny anmodning med Bufdirs nye retningslinjer i bunn til alle landets kommuner som fortsatt tviholder på aldersgrensen. Vi gir oss ikke før alle barn og unge, og deres familier, har like rettigheter!

Her kan dere forresten lese Løvemammaenes anmodning om å fjerne aldersgrensen på ledsagerbevis som vi tidligere har sendt ut til landets kommuner ved gjentatte anledninger – både fra sentralstyret og i senere tid fra regionslagene våre. Mange kommuner har allerede fjernet aldersgrensen takket være anmodningen.

Nå gjenstår det bare å få rettighetsfestet ordningen, slik at alle kommuner pålegges å tilby ledsagerbevis til sine innbyggere. Til det må vi på Stortinget – og dit skal vi.

Her kan dere lese Bufdirs nye retningslinjer i sin helhet.

Søk