Tafuta
Funga kisanduku hiki cha kutafutia.

Haki

Her kan dere lese om ulike rettigheter, stønader, ytelser, tilrettelegging og ordninger dere kan ha krav på når dere har barn med hjelpebehov. Dere finner også gode råd, maler dere kan laste ned og informasjon om nyttige planer, veiledere og tjenester på denne siden.

sykehusbarn, ambulanse, vel heim, helse vest

Akuttplan

En akuttplan/kriseplan kan være både nyttig og betryggende for alle familier som har barn med ulike funksjonsvariasjoner.  Kommunen har et ansvar for å hjelpe til

Soma zaidi "

Ansvarsgruppemøte

Hvis barnet ditt eller du som ungdom har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester i kommunen har dere rett på IP (individuell plan)

Soma zaidi "
medisiner apotek hjelpemidler

Apotektjenester

Her kommer litt nyttig informasjon rundt apotektjenester. Når medisinlisten til barnet ditt har begynt å bli lang og gjerne komplisert, har vi noen tips og

Soma zaidi "
ASK hjelpemidler språk

ULIZA / lugha ya ishara

Barn og unge som grunnet sykdom eller funksjonsvariasjon har lite eller manglende tale har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Det å kunne kommunisere er

Soma zaidi "
Avlastning BPA avlastningsbolig

Unafuu

Avlastningstjenester skal gi foreldre som har en stor omsorgsbyrde/særlig tyngende omsorgsoppgaver for barna sine, nødvendig og regelmessig fritid, hvile og mulighet for å delta i

Soma zaidi "
Helsebutikk Resept Hjelpemidler bestilling

Bandagist / helsebutikk

En offentlig godkjent bandagistbutikk, også kjent som helsebutikk, utleverer utstyr på blå resept til dem med stomi, kateter, inkontinens og/eller proteser. Her finner du også

Soma zaidi "

Barnekoordinator

Retten til barnekoordinator gjelder ved barns eller ungdoms sykdom, ervervet skade eller funksjonsvariasjon. Det kan være av somatisk, psykisk, fysisk, sosial, kognitiv eller sensorisk art. 

Soma zaidi "
Barn død hjelp sykehus kommune

Barnepalliative team

Har du et barn eller ungdom med tilstander som gir forventet forkortet levetid, så anbefaler vi å fremme ønske til den behandlende barnelege om at

Soma zaidi "
Hjelpemiddel Utstyr BHM Sykehus

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinske hjelpemidler og utstyr som man har behov for hjemme eller på institusjon etter at man er skrevet ut fra sykehuset. Dette får

Soma zaidi "
Reiser Søknad livskvalitet omsorgspenger

Behandlingsreiser

En behandlingsreise innebærer et 3-4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima i utlandet. Både barn, ungdom og voksne kan søke om behandlingsreise. Målsetningen

Soma zaidi "
Boligstøtte Stønad Søknad tilskudd Vedtak

Bolig / Husbanken

Husbanken tilbyr hjelp i din boligsituasjon, f.eks. tilrettelegging pga. funksjonsvariasjon, hvis du oppnår kriteriene. Husbanken kan hjelpe hvis du trenger ny bolig eller for å

Soma zaidi "
BPA personlig assistanse Avlastning hjelp bistandsbehov

BPA

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse og er et likestillingsverktøy for personer med funksjonsvariasjoner. BPA er en fantastisk tjeneste for både barn, ungdom og voksne.

Soma zaidi "
barn briller brillestøtteordning

Brillestøtte

Personer med noen øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet, kan få støtte til briller eller kontaktlinser. I tillegg kan personer som har økt

Soma zaidi "
BUP Psyke Psykiatri Utredning

BUP / BUPA

BUP står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og

Soma zaidi "

CL-team på sykehus

CL står for consultasjon-liaison som betyr «å spørre om råd» og «å binde sammen». Consultation-Liaison-psykiatri er den delen av psykiatrien som arbeider med psykiske lidelser

Soma zaidi "
energiøkonomisering, løvemammaene

Energiøkonomisering

Energiøkonomisering i seg selv er ikke en egen rettighet, men alle barn og unge med sykdommer/funksjonsnedsettelser har krav på et likestilt og godt liv, der

Soma zaidi "
familievern

Familievernkontoret

Familievernet er en nasjonal tjeneste alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan benytte seg av. Familievernkontor finnes over hele landet og er lovpålagt

Soma zaidi "

Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapi er en tjeneste som alle kommuner har, som skal samarbeide og bistå både barnet og familien på flere måter, både med trening

Soma zaidi "
Grunnstønad Søknad NAV Sykdom

Grunnstønad

Grunnstønad er en ytelse fra NAV som skal dekke opp for ekstra utgifter man har pga. sykdom, skade eller andre funksjonsvariasjon som friske personer ikke

Soma zaidi "
Helfo Penger Refusjon Medisiner

Helfo

Helfo er en statlig etat med ansvar for blant annet blåreseptordningen, fastlegebytte, fritt behandlingssted, diverse refusjonsordninger innen helse, rettigheter ved fristbrudd og helsetjenester i utlandet.

Soma zaidi "
Pleiebehov døgnklokke nav

Hjelpestønad

Hjelpestønad er penger man kan få fra NAV når man har barn med sykdom eller funksjonsvariasjon som trenger mye pleie, omsorg og hjelp. Hjelpen må

Soma zaidi "
IP Plan koordinator utvikling

Individuell plan (IP)

IP står for Individuell plan og er et felles verktøy på tvers av fagområder og instanser. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse-

Soma zaidi "
IOP IUP Spesialundervisning tilpassing pp-tjenesten Sosialt

IOP og IUP

I dette skrivet finner du informasjon om spesialundervisning i barnehage og skole, herunder individuell opplæringsplan (IOP) og individuell utviklingsplan (IUP).  Individuell opplæringsplan (IOP) En individuell

Soma zaidi "
Klage kommune Fylkesmannen Svilombudsmannen

Klage på vedtak

I dette innlegget finner dere informasjon om klagemuligheter, råd om hvordan å skrive klager til ulike instanser, hva som er viktig å huske på, tips

Soma zaidi "
Kommune tjenester innbyggere sykt barn

Huduma za manispaa

I dette innlegget finner dere en oversikt over kommunale tjenester for barn med sykdom og funksjonsvariasjon, samt tilbud til deres pårørende. I Norge har vi

Soma zaidi "
Kompetansessenter

Kompetansesentre

I Norge har vi ulike kompetansesenter som har spesialisert seg på ulike sykdommer og/eller syndromer. De forskjellige sentrene er listet nedenfor. Barnas språksenter Senteret har

Soma zaidi "
koordinator kommune barn og unge sykdom funksjonsvariasjon

Mratibu

Når barn og unge har behov for langvarige og sammensatte tjenester innen helse og omsorg, har de rett på koordinator. En koordinator har ansvar for

Soma zaidi "

Cheti kinachoambatana

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer med funksjonsvariasjoner som trenger ledsager for å delta i samfunnet, og fungerer på mange måter som

Soma zaidi "
Opplæring kurs omsorg

Pesa za mafunzo

Opplæringspenger er en stønad fra NAV som du kan ha rett på hvis du er borte fra jobb for å få nødvendig opplæring for et

Soma zaidi "

Ortopediteknikk

Ortopediteknikk er et tverrprofesjonelt fagområde som omfatter alt som inngår i utvikling, tjeneste og leveranse av ortopediske hjelpemidler. Ortopediske hjelpemidler er definert i to hovedgrupper

Soma zaidi "

Posho ya mpito

Posho ya mpito ni posho ya kifedha inayokusudiwa kuhakikisha mzazi asiye na mwenzi mapato kwa hadi miaka 3. Katika baadhi ya matukio, muda unaweza kupanuliwa hadi

Soma zaidi "

Parforhold

Først av alt, til dere som er helt ferske løveforeldre: Ikke gå fra hverandre det første året eller to! Det er blytungt, og dere kommer til

Soma zaidi "

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet hjelper pasienter, personer med funksjonsvariasjon og deres pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. Ombudet kan hjelpe deg gratis

Soma zaidi "
Reiser Behandling Dekning

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med

Soma zaidi "
Foreldre barn med funksjonsvariasjon pensjon omsorgspoeng pensjonist løvemammaene

Pensjon

Mange foreldre til barn og unge med sykdom eller funksjonsvariasjon står i lange perioder helt eller delvis utenfor arbeidslivet for å gi tilsyn og pleie

Soma zaidi "
Sykt Barn Pleie Søknad

Posho ya kujali

Pleiepenger er inntektserstatning du kan få dersom barnet ditt blir innlagt på sykehus eller er så sykt at du må være borte fra jobb for

Soma zaidi "

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, også kalt PPT, skal hjelpe barnehager og skoler i en kommune med å tilrettelegge for barn og ungdom. Formålet er at de får

Soma zaidi "

Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være

Soma zaidi "

Skatt ved erstatning

Noen av våre medlemmer mottar erstatning i form av engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- eller uføreforsikring ved skade, sykdom eller andre variasjoner som det ikke er

Soma zaidi "

Skattemelding

I mars/april hvert år får alle som mottar lønn, pensjon eller trygdeytelser en skattemelding. Det er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

Soma zaidi "

Skolemiljø – kapittel 9A

Dette kapittelet gjelder barn i grunnskole, videregående skole og elever som deltar i skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger. Hva gjør man om barnet ikke har det trygt

Soma zaidi "
spesialisthelsetjenesten, barn på sykehus, pårørende, sykehusbarn, rettigheter på sykehus, sykehus

Huduma ya afya ya kitaalam

I Norge har vi fire regionale helseforetak som har ansvaret for å sikre befolkningen tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester. De fire helseforetakene er Spesialisthelsetjenesten omfatter Henvisning

Soma zaidi "
statped, non-verbal, språkvansker, kurs, opplæring, tegnspråk, blind, hørelshemmet,

Statped

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en instans som gir spesialpedagogiske tjenester på landsbasis, til både kommuner (barnehage,

Soma zaidi "
Fylkesmannen Søknad Klage

Statsforvalteren

Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) er rettssikkerhetsmyndighet og klageinstans for kommunale vedtak og tilsynsmyndighet på sentrale områder som kommunene har ansvar for. Statsforvalteren er klageinstansen dersom

Soma zaidi "

Støttekontakt

Har barnet ditt behov for en som kan hjelpe han/henne eller være med for å ha en aktiv og meningsfull fritid så kan støttekontakt være

Soma zaidi "
tegnspråk, Signo, hørselshemmet, døv, tegn til tale

Tegnspråk

Norsk tegnspråk er et eget språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. Norsk tegnspråk er det som kalles et gestuelt-visuelt språk, det betyr at en må

Soma zaidi "

Tilbud til fagfolk

Her har vi samlet en liten oversikt over tilbud, kompetanseheving og informasjon til fagfolk som jobber med barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Foredrag,

Soma zaidi "
tilrettelagt fritid, funksjonshemmede, idrett, paraidrett, trening, terapi

Tilrettelagt fritid

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett til å delta i lek, fritidsaktiviteter, kunst- og kulturliv samt selvstendig og aktiv deltagelse i samfunnet uavhengig av

Soma zaidi "

Tilrettelagt skoleskyss

Skoleelever kan ha rett til gratis skyss til skolen, enten ved ordinær offentlig transport eller ved taxi. Har eleven sykdom og/eller funksjonsvariasjon så kan en

Soma zaidi "
tolk, løvemammaene, minoriteter

Mkalimani

Det er mange grunner til å bruke tolk i møte med det offentlige. Har du vansker med å forstå og gjøre deg forstått på norsk, har du

Soma zaidi "
tt-kort, transport, taxi

TT-kort

TT-kort (tilrettelagt transport) er et tilbud til personer med sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte seg av vanlig kollektivtransport. Det betyr at med

Soma zaidi "

Ubunifu wa Jumla

Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. Dette

Soma zaidi "

Utsatt skolestart

Barn begynner vanligvis på skolen om høsten det året de fyller seks år, men unntak kan gjøres for noen barn i enkelte tilfeller. Det er

Soma zaidi "
swKiswahili
Tembeza hadi Juu
Tafuta