تلاش کریں۔
اس سرچ باکس کو بند کریں۔

حقوق

Her kan dere lese om ulike rettigheter, stønader, ytelser, tilrettelegging og ordninger dere kan ha krav på når dere har barn med hjelpebehov. Dere finner også gode råd, maler dere kan laste ned og informasjon om nyttige planer, veiledere og tjenester på denne siden.

sykehusbarn, ambulanse, vel heim, helse vest

ایمرجنسی پلان

En akuttplan/kriseplan kan være både nyttig og betryggende for alle familier som har barn med ulike funksjonsvariasjoner.  Kommunen har et ansvar for å hjelpe til

Les mer »

Ansvarsgruppemøte

Hvis barnet ditt eller du som ungdom har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester i kommunen har dere rett på IP (individuell plan)

Les mer »
medisiner apotek hjelpemidler

Apotektjenester

Her kommer litt nyttig informasjon rundt apotektjenester. Når medisinlisten til barnet ditt har begynt å bli lang og gjerne komplisert, har vi noen tips og

Les mer »
Avlastning BPA avlastningsbolig

ریلیف

مہلت کی خدمات کو ان والدین کو فراہم کرنا چاہیے جن پر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کا بڑا بوجھ/خاص طور پر بوجھل نگہداشت کے فرائض ہیں، ضروری اور باقاعدہ فارغ وقت، آرام اور شرکت کا موقع

Les mer »
Helsebutikk Resept Hjelpemidler bestilling

Bandagist / helsebutikk

En offentlig godkjent bandagistbutikk, også kjent som helsebutikk, utleverer utstyr på blå resept til dem med stomi, kateter, inkontinens og/eller proteser. Her finner du også

Les mer »

Barnekoordinator

Retten til barnekoordinator gjelder ved barns eller ungdoms sykdom, ervervet skade eller funksjonsvariasjon. Det kan være av somatisk, psykisk, fysisk, sosial, kognitiv eller sensorisk art. 

Les mer »
Barn død hjelp sykehus kommune

Barnepalliative team

Har du et barn eller ungdom med tilstander som gir forventet forkortet levetid, så anbefaler vi å fremme ønske til den behandlende barnelege om at

Les mer »

Barnets beste-vurdering

Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre at barns interesser løftes frem og vektlegges når det tas stilling til spørsmål som har betydning

Les mer »
Hjelpemiddel Utstyr BHM Sykehus

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinske hjelpemidler og utstyr som man har behov for hjemme eller på institusjon etter at man er skrevet ut fra sykehuset. Dette får

Les mer »
Reiser Søknad livskvalitet omsorgspenger

Behandlingsreiser

En behandlingsreise innebærer et 3-4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima i utlandet. Både barn, ungdom og voksne kan søke om behandlingsreise. Målsetningen

Les mer »
Boligstøtte Stønad Søknad tilskudd Vedtak

Bolig / Husbanken

Husbanken tilbyr hjelp i din boligsituasjon, f.eks. tilrettelegging pga. funksjonsvariasjon, hvis du oppnår kriteriene. Husbanken kan hjelpe hvis du trenger ny bolig eller for å

Les mer »
BPA personlig assistanse Avlastning hjelp bistandsbehov

بی پی اے

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse og er et likestillingsverktøy for personer med funksjonsvariasjoner. BPA er en fantastisk tjeneste for både barn, ungdom og voksne.

Les mer »
barn briller brillestøtteordning

Brillestøtte

Personer med noen øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet, kan få støtte til briller eller kontaktlinser. I tillegg kan personer som har økt

Les mer »
BUP Psyke Psykiatri Utredning

BUP / BUPA

BUP står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og

Les mer »

CL-team på sykehus

CL står for consultasjon-liaison som betyr «å spørre om råd» og «å binde sammen». Consultation-Liaison-psykiatri er den delen av psykiatrien som arbeider med psykiske lidelser

Les mer »
energiøkonomisering, løvemammaene

Energiøkonomisering

Energiøkonomisering i seg selv er ikke en egen rettighet, men alle barn og unge med sykdommer/funksjonsnedsettelser har krav på et likestilt og godt liv, der

Les mer »
familievern

Familievernkontoret

Familievernet er en nasjonal tjeneste alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan benytte seg av. Familievernkontor finnes over hele landet og er lovpålagt

Les mer »

Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapi er en tjeneste som alle kommuner har, som skal samarbeide og bistå både barnet og familien på flere måter, både med trening

Les mer »
Grunnstønad Søknad NAV Sykdom

Grunnstønad

Grunnstønad er en ytelse fra NAV som skal dekke opp for ekstra utgifter man har pga. sykdom, skade eller andre funksjonsvariasjon som friske personer ikke

Les mer »
Helfo Penger Refusjon Medisiner

ہیلو

Helfo er en statlig etat med ansvar for blant annet blåreseptordningen, fastlegebytte, fritt behandlingssted, diverse refusjonsordninger innen helse, rettigheter ved fristbrudd og helsetjenester i utlandet.

Les mer »
Hjelpemiddel Søknad NAV

NAV سے امداد

Dersom barn og unge har en sykdom eller funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger hjelp til å bevege seg, sykle, sitte, leke, spare energi, roe

Les mer »
IP Plan koordinator utvikling

Individuell plan (IP)

IP står for Individuell plan og er et felles verktøy på tvers av fagområder og instanser. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse-

Les mer »
IOP IUP Spesialundervisning tilpassing pp-tjenesten Sosialt

IOP og IUP

I dette skrivet finner du informasjon om spesialundervisning i barnehage og skole, herunder individuell opplæringsplan (IOP) og individuell utviklingsplan (IUP).  Individuell opplæringsplan (IOP) En individuell

Les mer »
Klage kommune Fylkesmannen Svilombudsmannen

Klage på vedtak

I dette innlegget finner dere informasjon om klagemuligheter, råd om hvordan å skrive klager til ulike instanser, hva som er viktig å huske på, tips

Les mer »
Kommune tjenester innbyggere sykt barn

Kommunale tjenester

I dette innlegget finner dere en oversikt over kommunale tjenester for barn med sykdom og funksjonsvariasjon, samt tilbud til deres pårørende. I Norge har vi

Les mer »
Kompetansessenter

Kompetansesentre

I Norge har vi ulike kompetansesenter som har spesialisert seg på ulike sykdommer og/eller syndromer. De forskjellige sentrene er listet nedenfor. Barnas språksenter Senteret har

Les mer »
koordinator kommune barn og unge sykdom funksjonsvariasjon

Koordinator

Når barn og unge har behov for langvarige og sammensatte tjenester innen helse og omsorg, har de rett på koordinator. En koordinator har ansvar for

Les mer »

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer med funksjonsvariasjoner som trenger ledsager for å delta i samfunnet, og fungerer på mange måter som

Les mer »

Likestilling og diskriminering

I dette skrivet kan du lese om forskjellene mellom Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda, og hva disse instansene kan hjelpe deg med dersom du eller

Les mer »

Logoped og audiopedagog

En logoped både utreder og jobber med barn og unge som har ulike former for kommunikasjonsvansker. Det kan være barn som helt eller delvis mangler

Les mer »

Ortopediteknikk

Ortopediteknikk er et tverrprofesjonelt fagområde som omfatter alt som inngår i utvikling, tjeneste og leveranse av ortopediske hjelpemidler. Ortopediske hjelpemidler er definert i to hovedgrupper

Les mer »

Overgangsstønad

Overgangsstønad er en økonomisk stønad ment for å sikre enslige foreldre en inntekt i inntil 3 år. Perioden kan i enkelte tilfeller forlenges med inntil

Les mer »

Parforhold

Først av alt, til dere som er helt ferske løveforeldre: Ikke gå fra hverandre det første året eller to! Det er blytungt, og dere kommer til

Les mer »
Bil Bevis HC Parkering

Parkeringstillatelse (HC-bevis)

Du kan søke parkeringstillatelse (HC-bevis) til bil dersom barnet ditt har en sykdom eller funksjonsvariasjon.  Parkeringsbevis gjelder ikke bare rullestolbrukere! I tillegg til å ikke

Les mer »

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet hjelper pasienter, personer med funksjonsvariasjon og deres pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. Ombudet kan hjelpe deg gratis

Les mer »
Reiser Behandling Dekning

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med

Les mer »
Foreldre barn med funksjonsvariasjon pensjon omsorgspoeng pensjonist løvemammaene

Pensjon

Mange foreldre til barn og unge med sykdom eller funksjonsvariasjon står i lange perioder helt eller delvis utenfor arbeidslivet for å gi tilsyn og pleie

Les mer »

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, også kalt PPT, skal hjelpe barnehager og skoler i en kommune med å tilrettelegge for barn og ungdom. Formålet er at de får

Les mer »

Rettigheter når barn dør

Når foreldre opplever det absolutt verste man kan oppleve og mister barnet sitt, får det store konsekvenser i hele hverdagslivet. De skal organisere begravelse og

Les mer »

Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være

Les mer »

Skatt ved erstatning

Noen av våre medlemmer mottar erstatning i form av engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- eller uføreforsikring ved skade, sykdom eller andre variasjoner som det ikke er

Les mer »

Skattemelding

I mars/april hvert år får alle som mottar lønn, pensjon eller trygdeytelser en skattemelding. Det er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

Les mer »

Skolemiljø – kapittel 9A

Dette kapittelet gjelder barn i grunnskole, videregående skole og elever som deltar i skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger. Hva gjør man om barnet ikke har det trygt

Les mer »
spesialisthelsetjenesten, barn på sykehus, pårørende, sykehusbarn, rettigheter på sykehus, sykehus

ماہر صحت کی خدمت

I Norge har vi fire regionale helseforetak som har ansvaret for å sikre befolkningen tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester. De fire helseforetakene er Spesialisthelsetjenesten omfatter Henvisning

Les mer »
statped, non-verbal, språkvansker, kurs, opplæring, tegnspråk, blind, hørelshemmet,

بیان کردہ

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en instans som gir spesialpedagogiske tjenester på landsbasis, til både kommuner (barnehage,

Les mer »
Fylkesmannen Søknad Klage

ریاستی منتظم

Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) er rettssikkerhetsmyndighet og klageinstans for kommunale vedtak og tilsynsmyndighet på sentrale områder som kommunene har ansvar for. Statsforvalteren er klageinstansen dersom

Les mer »
tegnspråk, Signo, hørselshemmet, døv, tegn til tale

اشاروں کی زبان

Norsk tegnspråk er et eget språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. Norsk tegnspråk er det som kalles et gestuelt-visuelt språk, det betyr at en må

Les mer »

Tilbud til fagfolk

Her har vi samlet en liten oversikt over tilbud, kompetanseheving og informasjon til fagfolk som jobber med barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Foredrag,

Les mer »
tilrettelagt fritid, funksjonshemmede, idrett, paraidrett, trening, terapi

Tilrettelagt fritid

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett til å delta i lek, fritidsaktiviteter, kunst- og kulturliv samt selvstendig og aktiv deltagelse i samfunnet uavhengig av

Les mer »

Tilrettelagt skoleskyss

Skoleelever kan ha rett til gratis skyss til skolen, enten ved ordinær offentlig transport eller ved taxi. Har eleven sykdom og/eller funksjonsvariasjon så kan en

Les mer »
tolk, løvemammaene, minoriteter

ترجمان

Det er mange grunner til å bruke tolk i møte med det offentlige. Har du vansker med å forstå og gjøre deg forstått på norsk, har du

Les mer »
tt-kort, transport, taxi

TT-kort

TT-kort (tilrettelagt transport) er et tilbud til personer med sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte seg av vanlig kollektivtransport. Det betyr at med

Les mer »

Universell utforming

Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. Dette

Les mer »

Utsatt skolestart

Barn begynner vanligvis på skolen om høsten det året de fyller seks år, men unntak kan gjøres for noen barn i enkelte tilfeller. Det er

Les mer »
urاردو
اوپر تک سکرول کریں۔
تلاش کریں۔