tilrettelagt fritid, funksjonshemmede, idrett, paraidrett, trening, terapi

TILRETTELAGT FRITID

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett til å delta i lek, fritidsaktiviteter, kunst- og kulturliv, samt selvstendig og aktiv deltagelse i samfunnet uavhengig av funksjonsevne, noe vi legger til grunn for å skrive om tilrettelagte fritidstilbud og inkludering i fritidsaktiviteter.

I mange kommuner har de tilbud om tilrettelagte kultur- og fritidsaktiviteter som f.eks. kjelkehockey, friidrett, svømming og bassengterapi, dans, ridning, turn, musikkterapi, håndball, ski etc. 

Man kan søke på kommunens hjemmeside eller kontakte kommunen, eller lokale idrettslag for å høre hva de har av tilbud. Det går også an å kontakte Norges Idrettsforbund.

Dersom bokommunen ikke har et passende tilbud for ditt barn, bør kommunen med bakgrunn i Barnekonvensjonen bidra til at barnet ditt får delta på fritidsaktiviteter i nærliggende kommune. Dette kan være gjennom å innvilge støttekontakt, merkostnader og/eller transport til og fra aktiviteten.

Om sommeren arrangeres flere tilrettelagte sommerskoler og idrettsarrangementer for barn og unge med funksjonsnedsettelser rundt om i landet. Norges Idrettsforbund står i spissen for mange av disse, men også kommuner har tilrettelagte sommertilbud.

Sjekk tilbud innen paraidrett her: Norges Idrettsforbund

Scroll to Top