Søk
Lukk denne søkeboksen.

TT-kort

tt-kort, transport, taxi

TT-kort (tilrettelagt transport) er et tilbud til personer med sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte seg av vanlig kollektivtransport. Det betyr at med TT-kort kan du få alternativ transport (taxi). 

Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-kort.

Fylkeskommunen har, på lik linje som for lokal kollektivtrafikk, også ansvar over tilrettelegging for personer som ikke kan reise med det ordinære kollektivtilbudet eller i eget kjøretøy.

Siden det ikke er rettighetsbasert, så fungerer dette ved siden av andre rettighetsbaserte ordninger som f.eks. pasientreiser ved legebesøk og behandling.

Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriterier for hvem som kan få TT-kort. 

Spør din kommune hvor du skal sende søknad for TT-kort og dersom du trenger informasjon og/eller veiledning.

Når fylkeskommunen har innvilget søknaden, eller gitt avslag, skal du få en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak). Hvis du får avslag så skal det være en begrunnelse for avslaget i enkeltvedtaket, og det skal også informeres hvordan du klager og når klagefristen er. 

Søk