Bil Spesialtilpasset Utstyr Søknad NAV

HC-BIL OG SPESIALTILPASNINGER

Hvis du har et barn med handikap som tilsier at dere har behov for en større og/eller spesialtilpasset bil, kan dere søke om stønad/lån til bil, tilpasning av bil og spesialutstyr til bruk i bil.

Lån til spesialtilpasset kassebil:

Hovedregelen for å kunne søke om lån til en spesialtilpasset kassebil er at barnet skal trenge å sitte i rullestol for å komme seg inn og ut av bilen.

Barnet må også ha et transportbehov som ikke kan dekkes på annen måte enn ved egen bil.

NAV vurderer også andre tilfeller av utfordrende situasjoner som f.eks.:

 • Barnet har sterkt redusert gangfunksjon og trenger å ha med hjelpemidler til enhver tid.
 • Barnet har gangfunksjon, men trenger hjelpemidler på strekninger over 50 meter.
 • Barnet kommer seg ikke inn og ut av bilen på egen hånd.
 • Har manuell rullestol eller elektrisk rullestol som må fraktes med barnet.
 • Barnet har utagerende atferd og må skjermes av trafikksikkerhetsmessige grunner.

Det gis i utgangspunktet lån til gjenbruksbil, men hvis det ikke finnes biler som passer for barnets behov kan man få lån til en ny bil. Egenandelen på bilen er behovsprøvd, det vil si at de regner ut hvor mye du skal betale i egenandel ut i fra foreldres inntekt, 

Se link: NAV – økonomisk behovsprøving

Hvis dere trenger bil utenom NAV-bilen, f.eks. til arbeid, kan dere få fratrekk i egenandelen (kontakt saksbehandler for å høre hvilken dokumentasjon dere behøver for å få redusert egenandelen). 

Hele egenandelen må betales inn før man får et lån til bil og nav gir ikke lån til egenandelen. 

Man kan heller ikke ta billån fordi NAV eier bilen. Egenandelen må være sparte midler eller f.eks. ta et forbrukslån hos banken din.

NAV-bilen kommer kun med det utstyret som er helt nødvendig. Hvis barnet har behov for ekstra ting som f.eks.:

 • Sotete vinduer og/eller rullegardiner for å holde varmen bort fra barn som ikke kan regulere temperatur selv, eller for lyssky barn.
 • Dører på begge sider hvis man har behov for å ha tilgang på begge sider av barnet.
 • Elektriske døråpnere på sidedørene og/eller på bagasjedøren for å øke selvstendighet for muskelsvakhet.

Det finnes flere bilgrupper man kan velge imellom:

 • Liten bil
 • Middels stor bil med manuelt gir
 • Middels stor bil med automatgir
 • Middels stor bil med manuelt gir og firehjulstrekk
 • Middels stor bil med automatgir og firehjulstrekk
 • Middels stor bil med høyt tak
 • Stor bil med manuelt gir
 • Stor bil med automatgir
 • Stor bil med manuelt gir og firehjulstrekk 
 • Stor bil med automatgir og firehjulstrekk 

Bilmodeller NAV har rammeavtale med:

 • Volkswagen Caddy Comfort
 • Volkswagen Transporter
 • Volkswagen Caravelle
 • Volkswagen Caddy maxi
 • Mercedes-Benz Vito
 • Mercedes-Benz Sprinter

Linker til hjelpemiddeldatabasen:

Hjelpemiddeldatabasen – Bilgrupper

Hjelpemiddeldatabasen – Hurtigoversikt

Søknadsprosess:

 • Send inn søknad til NAV.
 • Viktig å få med alle vedlegg, f.eks. legeerlæring, erklæring fra eroterapaut eller andre relevante instanser.
 • Du blir innkalt til møte, sammen med kommunal terapeut, på bilsenteret hvis du får innvilget lån til bil. 

Link til søknad:

NAV – lån til spesialtilpasset kassebil

Når bilen er minst 11 år kan man søke om nytt lån til ny bil. 

Dersom helsen til barnet ditt forandrer seg slik at bilen ikke kan brukes kan du søke om nytt lån før det har gått 11 år. 

NB! Ved ny søknad om lån til spesialtilpasset kassebil må hele prosessen gjøres på nytt, selv om NAV har all dokumentasjon fra forrige søknad. 

Spesialutstyr og tilpasning:

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra bilfabrikk, men som monteres av en bilombygger.

Man kan søke om spesialutstyr og tilpasning både til privatbil bil og til NAV-bil. Hvis det gjelder til privat bil er det viktig at du kjøper (har) en bil som passer for deg, 

Se sjekkliste fra NAV her: sjekkliste ved kjøp av bil

Spesialutstyr skal avhjelpe varig funksjonsnedsettelse og må derfor være medisinsk begrunnet med uttalelse fra ergoterapeut/fysioterapeut eller lege.

Eksempel på spesialutstyr kan være: bilsete med sving, håndbetjening av gass og brems, og utstyr til å laste inn og ut rullestol.

Man må ikke fylle vilkårene for lån til spesialtilpasset kassebil for å få tilskudd til spesialutstyr.

Spesialutstyr er NAV sin eiendom og du må derfor kontakte NAV hvis du ikke lenger har behov for å bruke utstyret. Man kan få dekket kostnader til utmontering av utstyret men dekker ikke kostnader for å få bilen tilbake til original stand. 
Siden utstyret er NAV sin eiendom har også de ansvar for å reparere det hvis det oppstår problemer. Man kan kontakte bilombygger ved behov for reparasjon av spesialutstyr. NAV dekker ikke utstyr som er bestilt med bilen fra fabrikk.

Man kan også søke om tilhenger og tilhengerfeste dersom barnet har behov for hjelpemidler til daglig bruk (f.eks. elektrisk rullestol)

Søknadsprosess:

 • Send inn søknad til NAV
 • Viktig å få med alle vedlegg, f.eks. legeerlæring, erklæring fra eroterapaut eller andre relevante instanser. 
 • I noen tilfeller kan du bli innkalt til NAV for møte med bilformidler.
 • Bilen bygges om hos ombygget NAV har avtale med.

Link til søknad:

NAV – Spesialutstyr og tilpasning 

Kjøreopplæring:

Hvis barnet ditt fyller vilkårene for lån til spesialtilpasset bil kan du få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Også dette er økonomisk behovsprøvd og beregnes på samme måte som tilskudd til bil. Hvis barnet ditt får innvilget bil fra NAV så kan man også ha rett til grunnstønad for å drifte bilen.

Link til søknad på grunnstønad: Grunnstønad

Les hva som gjelder hvis retten til bil opphører på NAV sine hjemmesider: Opphør av bilstønad

Tips:

 • I utgangspunkt gis det ikke NAV-bil til barn under 2 år, men vi anbefaler å søke allikevel så lenge de andre kriteriene oppfylles. NAV sin begrunnelse for dette er at barn opp til 2 år kan benytte barnevogn og da kollektiv trafikk, eller at de er så små at de enkelt kan bæres ut og inn av bilen. Dette er ikke tilfelle for alle og det finnes ikke regler uten unntak.
 • NAV kan mene at du like godt kan få tilhenger hvis du har manuell rullestol/vogn og ikke kassebil. Her blir det viktig med gode begrunnelser hvis behovet er kassebil for å få hverdagen til å fungere, og ikke tilhenger. 
 • Hvis man skulle ha behov for firehjulstrekk på bilen pga. ulendt terreng, bratt terreng eller mye snø må man legge ved oversiktskart av terrenget fra kommunen i søknaden. (Oversiktskart finner man på kommunens hjemmeside, eller kontakt kommunen din).
 • Ha dialog med ergoterapeut fra kommunen før du skal søke om støtte til bil. Det å ha en grundig søknad er til stor fordel for å slippe merarbeid og ekstra postgang i saken. Foreldre eller ergoterapeut kan prate med NAV og få veiledning om det er noe som er uklart. 
 • Vær grundig når du skal fylle ut søknaden, og beskriv gjerne behovet/funksjonsnedsettelsen i den minste detalj.
 • Når man skal velge en bil man må ha i minst 11 år før man kan bytte den inn er det viktig å tenke på at barnet kommer til å vokse – på mange områder. Det hvor mange bilseter som skal finnes i bilen, trenger man ekstra plass pga. sikkerhet til barnet, hvilken dører skal fungere som ut- og inndører, hvor skal heisen sitte (på siden eller bak) eller hvor pleier man å parkere (P-hus har ofte lavere innkjøringsport enn bilens høyde selv uten ekstra høyt tak) er eksempler på ting som er lurt å tenke over før man bestiller opp bil og utstyr. 
 • Hvis du som forelder ikke har førerkort men hadde trengt det pga. barnets situasjon så anbefaler vi at du søker om kjøreopplæring samtidig som du søker om bil eller tilpassing. Vi har sett flere eksempler hvor man ikke får det innvilget ved senere tidspunkt.

Relevante linker:

NAV – bil og spesialutstyr

Kunnskapsbanken – Løsninger i bil 

Lovdata – forskrift

Lovdata – rundskriv

NAV – regionale bilsentre  

Rull til toppen
menu not selected