Søk
Lukk denne søkeboksen.

Pensjon

Foreldre barn med funksjonsvariasjon pensjon omsorgspoeng pensjonist løvemammaene

Mange foreldre til barn og unge med sykdom eller funksjonsvariasjon står i lange perioder helt eller delvis utenfor arbeidslivet for å gi tilsyn og pleie til barna sine. Det er viktig å være klar over at dette kan og vil gå utover pensjonen. Nedenfor har vi samlet informasjon om pensjon og opptjening av omsorgspoeng. 

Dersom du utfører ulønnet omsorgsarbeid for en person med behov for ekstra omsorg kan du ha rett til omsorgspoeng. Dette kalles omsorgsopptjening. Omsorgsopptjening gir deg ingen penger nå, men kan gi høyere pensjon. 

Omsorgsopptjening sikrer at du får pensjonsopptjening som tilsvarer en årlig inntekt på minst 4,5 G pr. år den tiden du gjør omsorgsarbeidet. Du kan få omsorgsopptjening selv om du har annen inntekt, så lenge samlet inntekt er under 4,5 G

Hvem kan få pensjonspoeng?

Barn 0-5 år: Har du eller har du hatt daglig omsorg for små barn fra 0 til og med 5 år, kan du ha rett på pensjonsopptjening. Den forelderen som mottar barnetrygden får automatisk pensjonsopptjening for omsorgsarbeidet. Dere kan velge å overføre opptjeningen til den andre forelderen.

Barn 6-18 år: Du kan også få omsorgsopptjening om du har en lengre periode med ekstra omsorg for syke eller barn med funksjonsvariasjoner, som er mellom 6 og 18 år. Har du barnetrygd for et barn med hjelpestønad sats 3 eller 4, får du opptjeningen automatisk. Alle andre må søke om det.

Ungdom over 18 år: Fra det året barnet ditt fyller 18 år og det fortsatt er et omsorgsbehov som overstiger 22 timer i uken, må du selv søke om registrering av omsorgsopptjening, da dette ikke lenger gis automatisk. Kravet er at du og barnet ditt fortsatt har et omsorgsforhold som overstiger 22 timer i uken. Du må selv søke omsorgsopptjening  til ungdom over 18 år, eller yngre barn dersom opptjeningen ikke går automatisk. Merk at du må søke senest i løpet av det andre året etter at du utførte omsorgsarbeidet. Det vil si at det bare er mulig å søke om omsorgsopptjening for de to foregående kalenderår før du søker.

Greit å vite

Omsorgsstønad fra kommunen regnes ikke som lønn i denne sammenheng, og hindrer ikke rett til omsorgsopptjening, men omsorgsstønad i seg er heller ikke å anse som typen inntekt som gir rett på pensjonsordninger. Les mer om omsorgsstønad her.

Dersom en arbeider deltid ved siden av å motta omsorgspoeng, så mister man pensjonspoengene av arbeidsinntekten dersom arbeidsinntekten er under 4,5 G. Dersom du har arbeid og tjent mer enn 4,5 G så mister du pensjonspoengene du har opptjent gjennom omsorgspoeng. Dagens praksis resulterer i at en ikke vil motta pensjonspoeng for både omsorgsarbeidet og en deltidsstilling i arbeidslivet, dersom en klarer å arbeide redusert ved siden av særlig tyngende omsorgsoppgaver. Les Løvemammaenes høringssvar gjeldende dette temaet her.

Noe å tenke over

  • Dersom du har muligheten til det, bør du forsøke å sette av litt penger hver måned til pensjonssparing. Alt er bedre enn ingenting. 
  • Ta kontakt med banken din for å høre om de ulike måtene du kan ha pensjonssparingen din på hos dem, f.eks. rentekonto, fond, aksjer mv.
  • Er du i et forhold der partner jobber, mens du mottar trygdeytelser eller stønad for å ta deg av deres felles barn med sykdom eller funksjonsvariasjon, kan det være hensiktsmessig at partner som er i jobb setter av en viss sum til din pensjonssparing hver måned for å kompensere for det du taper både karriere- og pensjonsmessig (ikke minst helsemessig). 

Lovverk / retningslinjer

Informasjon om pensjonsopptjening ved omsorg for barn

Folketrygden

Søk