Søk
Lukk denne søkeboksen.

Inntak av jodtabletter via PEG/knapp

Ved en atomulykke kan radioaktiv jod bli spredt via luften og tatt opp i skjoldbruskkjertelen når du puster inn urein luft eller får i deg urein mat og/eller drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktiv jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer dermed risikoen for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen. Myndighetene anbefaler derfor personer under 18 år, gravide og ammende til å ta jod-tabletter (det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år). Statens strålevern vil da gi beskjed. Man skal ikke ta jod-tabletter uten at myndighetene har oppfordret til det.

Råd om å ta jod-tabletter vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha de lagret hjemme. Det er godt dokumentert at jod tatt som tabletter har større nytte enn risiko og det er derfor anbefalt at man tar jod når myndighetene gir råd om det.

Jod-tabletter kan gis via PEG/knapp og sonde

Jod-tabletter kan røres ut i vann og gis på sonde/PEG. Jod er svært løselig i vann. Det vil være uløste hjelpestoffer når tabletter røres ut i vann.

For barn over 1 måned til 18 år:

1. Finn frem riktig dose til barnet ifølge doseringsanbefalingene.

2. Finn frem en sondesprøyte. Trekk ut stempelet på sprøyten, og legg tablettdelen/tabletten(e) direkte i sprøyten. Sett på stempelet igjen.

3. Trekk opp 5 ml vann med sondesprøyten som inneholder tablettdelen/tabletten(e), og sett en kork på sprøyten. Vend sprøyten frem og tilbake til du får en løsning med små hvite partikler, dette kan ta 3-5 minutter. Partiklene vil ikke forsvinne.

4. Gi løsningen på sonden. Hvis det skal gis i PEG, gi løsningen direkte i PEG eller bruk en kort forlengelsesslange.

5. Etterskyll sondesprøyten ved trekke opp 5 ml vann, vend litt på sprøyten for å få de resterende partiklene i væsken, og gi deretter dette på sonden/ i PEG. Det er ok at noen få korn blir liggende igjen i sondesprøyten.

6. Hvis ytterligere behov for å etterskylle sonden/PEG, gi 2-5 ml vann til.

For barn under 1 måned:

1. Følg utblandingen som er oppført i doseringsanbefalingen.

3. Trekk opp riktig antall milliliter fra løsningen i glasset med en sondesprøyte og gi dette på sonden. Hvis det skal gis i PEG, gi løsningen direkte i PEG eller bruk en kort forlengelsesslange.

4. Etterskyll sonden/PEG med 5 ml vann, bruk samme sondesprøyte som du gav medisinen på. Det er ok at noen få korn blir liggende igjen i sondesprøyten.

Jod-tabletter skal ikke gis intravenøst, eller til premature

Bruk av jod intravenøst mangler dokumentasjon og man anser risikoen ved å blande jod for å gi intravenøst på denne indikasjonen som en risiko som er større enn nytteverdien for det enkelte barnet. Man vet ikke om det vil gi skade. Det har aldri vært gjort ved større hendelser, og internasjonalt er det ingen land som har dette i sine anbefalinger. 

​For premature barn anbefales som hovedregel ikke jod-tabletter før barnet passerer postmenstruell alder 37 uker. Premature barn anses særlig sårbare for stoffskifteforstyrrelser etter inntak av jod da tyroideafunksjon er sentral for normal utvikling av barnets hjerne, og for denne pasientgruppen anses innendørsopphold som tilstrekkelig beskyttelse.

Tips og råd

Barn eller ungdommer som ikke har tilstrekkelig opptak fra tarm til at næring kan tas opp til vanlig, likevel ta opp noe, slik at jod kan gis som tabletter dersom man har avtalt det med en lege som kjenner barnet eller ungdommen på forhånd.

Kontakt lege hvis du er usikker om ditt barn eller ungdom kan ta jod-tabletter

Helsepersonell kan kontakte CBRNE-senteret for råd om den enkelte pasienten.

Kilde:

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Helsenorge

Søk