Søk
Lukk denne søkeboksen.

Bære sammen foredrag for foreningen DEBRA

«Å leve med alvorlig sykdom i familien» var temaet for foredraget, da Bære sammen ved prosjektleder Eline Grelland Røkholt var invitert til organisasjonen DEBRA Norge sitt årsmøtetreff. «Hvordan det går med dere som familie?» Det spørsmålet er det vesentlig at hjelpeapparatet rundt en familie som lever med alvorlig sykdom klarer å holde oppe. For det er absolutt ikke alltid noe familier selv har overskudd til. Og ingen skal bære sitt alvorlig syke barn alene.  

Det er ekstra hyggelig å besøke andre organisasjoner, og å få informere om Løvemammaene sitt arbeid. En del av dette arbeidet gjelder Løvemammaenes hjelpetjeneste. Tanken bak Løvemammaenes hjelpetjeneste er nettopp at det familier trenger aller mest for å kunne få leve et nokså vanlig familieliv, selv om man er rammet av alvorlig sykdom, er å få forsvarlige og gode tjenester på plass. Det er av helt avgjørende betydning for den som er syk, for søsken, og for familien som helhet.  

Videre snakket Eline også om konsekvensene av å leve med høyt stressnivå og mange utfordringer over lang tid. Om hvordan kognitive funksjoner som evnen til læring, problemløsning, tenkning og konsentrasjon, kan påvirke både liten og stor i en familie.  

Bære sammen takker for invitasjonen og for et hyggelig møte med organisasjonen DEBRA.  

Søk