Søk
Lukk denne søkeboksen.

DE SYKESTE BARNA – GLEMT IGJEN

Hva skal foreldre til barn i risikogruppa gjøre når samfunnet åpner mer og mer, samtidig som smitten stiger?

Tirsdag 24. august var Løvemammaenes styreleder Bettina Lindgren invitert til debatt i NRKs Dagsnytt 18, sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog, barnelege Bodil Håheim og assisterende direktør i FHI Geir Bukholm.

Bettina formidlet den bekymringen som mange av våre medlemmer har uttrykt – at barn med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser nå i stor grad blir utsatt for smitterisiko, uten at det synes å eksistere noen plan for hvordan disse barna skal beskyttes. Både smitte i seg selv og risiko for betennelsessykdommen MIS-C og andre senskader bekymrer medlemmene våre.

Selv om sannsynligheten er liten, vil det ramme noen. Nå står vi dessuten overfor en mer aggressiv variant (Delta) som vi vet svært lite om, men som vi vet rammer barn og unge hardere. Spørsmålet er bare hvem det vil ramme. Er det mitt barn eller noen andres?, spurte Bettina. 

Da Covid traff landet i 2020, gikk helsemyndighetene ut og presiserte at nedstenging og strengt smittevern var nødvendig for å beskytte eldre mennesker og dem i risikogruppa, mens nå, når det gjelder barn og unge, virker de aller sykeste og døende barna å være fullstendig glemt. 

Disse familiene som allerede har levd i isolasjon eller med strenge smittevernstiltak lenge før Covid, ble under den første pandemitiden dobbeltisolert, samtidig som hjelpeapparat og tjenester rundt har forvunnet eller blitt kraftig innstrammet, der konsekvensene er at belastningen har økt enormt for familiene.

Når vaksineringen startet opp og skolene fortsatt opprettholdt gult eller rødt nivå, har våre medlemmer kunnet være en del av barnehage- og skolehverdagen igjen.

Nå frykter medlemmene våre at vi igjen må isolere oss og at barna mister verdifull læring, sosialisering og ikke får være en del av samfunnet.

Barna våre blir kastet under bussen. 

Løvemammaene mener at barn over 12 år må få tilbud om vaksine. En undersøkelse av Opinion fra juni viste at 70 % av foreldre er villige til å vaksinere barn under 18 år. Det må vi lytte til.

Det må fortsatt være strenge smitteverntiltak i barnehager og skoler fram til barn og unge som kan og vil vaksineres har blitt det.

Vi savner også at det iverksettes egnede tiltak for å ivareta og beskytte de 4000 alvorlig syke barn og unge med risiko for alvorlige utfall.

Det trengs en tryggere plan for gjenåpning og bedre informasjon rettet til vår medlemsgruppe. Vi føler oss rett og slett glemt.

Selv om bekymringene våre møtte stor forståelse fra Guldvåg og Bukholm, finnes det per i dag ingen plan for hvordan de sykeste barna skal beskyttes mot smitte. Men helsedirektøren uttalte at han gjerne vil invitere miljøene rundt disse barna til dialog – en invitasjon vi mottar med glede og som vi håper blir fulgt opp. Hele debatten kan dere se på NRKs nettside

Søk