Søk
Lukk denne søkeboksen.

Dialogmøte med Kultur- og likestillingsdepartementet

rett til et språk

I dag var Løvemammaene i dialogmøte med statsråd Odin Bohmann i Kultur- og likestillingsdepartementet, som har ansvaret for språk og språkloven i Norge. Vi var der for å snakke om symbolspråk/ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Elin Gunnarsson, nestleder i organisasjonen vår, innledet om utgangspunktet for dialogmøtet og Løvemammaenes utålmodighet gjeldende å få ASK inn i språkloven. Deretter ga hun ordet videre til vår ASK-ekspert Marianne Grav Semner, som sitter i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité.

Marianne gikk grundig inn i lovverket, tidligere Stortingsvedtak og forarbeider til lovverkene. Hun fortalte om sin 21 år gamle datter som kun snakker med symboler via øyestyrt PC, som fikk karakteren 6 på muntlig naturfagseksamen takket være at Marianne gjennom mange år har bygget opp hennes språkbok og talestyrte PC med det hun trengte for å kommunisere på lik linje med andre. Dessverre fratas alt for mange av dagens barn og unge denne muligheten, nettopp fordi symbolspråk/ASK ikke er en rettighet. Vi fortalte blant annet statsråden om våre erfaringer med å ha barn som bruker symbolspråk, men som ikke får muligheten til å lære engelsk på skolen fordi de ikke har denne retten. Vi delte også våre bekymringer rundt barn og unges manglende muligheter til å fortelle om mobbing, vold og seksuelle overgrep når de ikke har retten til et språk.

Vi opplevde en imøtekommende statssekretær som både ønsker og jobber for å sikre våre barn og unge et språk. Vi brukte mye tid i møtet på å diskutere hva som må til for at symbolspråk/ASK skal kunne bli en rettighet, og hvordan dette kan implementeres i de ulike lovverkene dette vil angå. Vi håper dette på sikt vil lede til en språklig framtid for våre løvebarn.

Løvemammaene takker for et konstruktivt og godt møte, og ser frem til videre samarbeid om barn og unges rett til språk.

Søk