Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag i Nord-Norge

Gjennom tilskuddsmidler fra både Helse Nord og Helsedirektoratet har Løvemammaene og Bære Sammen hatt mulighet til å reise til Bodø for å formidle pårørendeperspektivet i på ulike måter for studenter og helsepersonell.

Først ut var radiologisk avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø, som hadde invitert Løvemammaene til å holde foredrag om tvangsbruk mot barn. På internundervisningen denne morgenen fortalte styreleder Bettina Lindgren om både personlige erfaring med unødvendig og uforholdsmessig tvangsbruk mot egne barn, hvilke tiltak de selv måtte gjøre for å komme ut av den vonde sirkelen med holding, samt om konsekvensene av tvangsbruk og silotenkning, og hvordan vi sammen kan endre holdekulturen på tvers av avdelinger, instanser og fylkesgrenser.

Videre gikk turen til studentene ved videreutdanningen i palliasjon på Nord Universitetet i Bodø. Det var Bettina Lindgren som representerte Bære Sammen-prosjektet og holdt foredrag om både personlige og generelle erfaringer fra barnepalliasjonslivet. Det ble også en behørlig gjennomgang av hvordan det oppleves å være pårørende forelder i et enormt og uoversiktlig hjelpeapparat, der rettssikkerheten er svært variabel, og hvilken hjelp du får avhenger av både egne og kommunale ressurser, lovtolkninger som spriker, kultur, tid, kunnskap og mer til.

Avslutningsvis dro Bettina til Alta i Finnmark, der Løvemammaene var invitert til å holde foredrag om tvangsbruk for helsepersonell ved legekontorene i Alta kommune. Særlig sykepleierne ønsker mer fokus på tvangsbruk mot barn og unge, og ønsket å høre barne- og pårørendeperspektivet som en viktig påminnelse, men også for å få inspirasjon til det forebyggende arbeidet. Det setter vi i Løvemammaene stor pris på, og vi ønsker Alta lykke til videre!

Løvemammaene takker så mye for samtlige invitasjoner og fine dager i nord.

Søk