Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for NAV Trøndelag

I dag var Løvemammaene ved Marianne Grande Lium invitert til NAV Trøndelag for å holde foredrag om pårørendeperspektivet opp mot hjelpemidler fra NAV. Dette var introen til en hel fagdag for de ansatte i NAV Trøndelag avd. hjelpemidler og i tillegg til at mange hadde møtt opp fysisk, deltok også en del av de ansatte digitalt.

Marianne startet dagen med å fortelle om pårørendeperspektivet og sin historie i møte med hjelpeinstanser og hvor inngripende det kan føles å få hjelpemidler i hjemmet. I starten av en ny hverdag med et barn med funksjonsvariasjoner er man i en krise og man har nok med å overleve. Da hjelper det lite å bare få et hefte utlevert med ulike stønader man kan ha krav på, for dette legges uansett bort i en skuff i denne første tiden. Marianne fortalte de ansatte at en er prisgitt gode hjelpere og mennesker som vil en vel.

Videre snakket hun om selve hjelpemidlene. At våre medlemmer opplever å få hjelpemidler til feil årstid, etter at man har vokst ut av det eller at hjelpemidlet tar så stor plass eller har ekstreme farger, slik at det blir veldig synlig og inngripende for familien.

Erfaringen fra våre medlemmer er også at kommuner setter egne særregler på når man kan søke på et spesifisert hjelpemiddel, eller terapeuten ikke har gode nok kunnskaper til å bistå familien.

Det ble en fin formiddag sammen med NAV Trøndelag med gode spørsmål og refleksjoner over dagens praksis og at mye fungerer bra, men man alltids kan bli bedre slik at f.eks. en tastefeil eller en plukkefeil fra NAV ikke fører til at man får en overmadrass hvor man egentlig skulle ha fått tilsendt en teleskopisk rullestolrampe.

Tusen takk for en fin formiddag sammen med dere i NAV Trøndelag avd hjelpemidler.

Søk