Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag på HBF-treff

Helgen 24. mars – 26. mars arrangerte Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) avd. Trøndelag sin familiehelg på Røros, hvor Løvemammaene deltok med et foredrag om organisasjonen.

Styremedlem Marianne Grande Lium fra sentralstyret til Løvemammaene tok turen til Røros for å holde foredrag lørdag ettermiddag.

Marianne fortalte om organisasjonen vår i forhold til hva vi arbeider med, våre hjertesaker og våre medlemstilbud. Det mest aktuelle temaet per i dag er ledsagerbevis og gleden over at mange kommuner har kommet etter å ha fjernet aldersgrensen etter at Bufdir endret sine retningslinjer tidligere i år, men også om alle de kommunen som er igjen. Løvemammaenes regionstyrer jobber aktivt med dette og har sendt anmodning til alle landets kommuner, så vi håper de siste kommunen kommer raskt etter også.

Det ble også litt snakk om sorgen man opplever når man får et sykt barn og at dette er helt normalt, men også om frustrasjon og fortvilelse som oppstår i møte med hjelpeinstanser, og at Løvemammaene jobber aktivt for å bedre samhandling og forståelse i de ulike arenaer en familie med funksjonsvariasjon møter. 

Tusen takk for en fin ettermiddag sammen med dere i HBF Trøndelag.

Søk