Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED ASK-NETTVERKET

Den 28. september deltok nestleder Elin Gunnarsson i enda et flott møte med ASK-nettverket. I dette møtet var også Isaac Norge, CP-foreningen og NFU til stede.

I ASK-nettverket er det stor enighet om det meste når det kommer til ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Sammen representerer vi mange ulike barn som har behov for ASK for å kunne kommunisere og vi er opptatt av at «alle er med».

Kunnskapsdepartementet har kommet med forlag til ny opplæringslov og høringsfristen er 20.12.21. Vi har en viktig jobb å gjøre iht. forslag til ny opplæringslov, der ASK-paragrafen må ha riktig plassering i lovverket, styrkes og bedres, samt at loven er så tydelig at ASK blir tatt i bruk undervisningen. 

Nettverket har også stort fokus på å få ASK/Symbolspråk inn i Språkloven og venter fortsatt på tilbakemelding fra kulturdepartementet etter at det ble flertall på følgende:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om Symbolspråk, der det foreslås hvordan retten til Symbolspråk kan innlemmes Symbolspråk i Språkloven».

Nettverket har allerede booket ny dato for neste møte i november, der vi skal dele tanker og idéer rundt høringsinnspillene fra de ulike organisasjonene.

Søk