MØTE MED ASK-NETTVERKET

Den 28. september deltok nestleder Elin Gunnarsson i enda et flott møte med ASK-nettverket. I dette møtet var også Isaac Norge, CP-foreningen og NFU til stede.

I ASK-nettverket er det stor enighet om det meste når det kommer til ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Sammen representerer vi mange ulike barn som har behov for ASK for å kunne kommunisere og vi er opptatt av at «alle er med».

Kunnskapsdepartementet har kommet med forlag til ny opplæringslov og høringsfristen er 20.12.21. Vi har en viktig jobb å gjøre iht. forslag til ny opplæringslov, der ASK-paragrafen må ha riktig plassering i lovverket, styrkes og bedres, samt at loven er så tydelig at ASK blir tatt i bruk undervisningen. 

Nettverket har også stort fokus på å få ASK/Symbolspråk inn i Språkloven og venter fortsatt på tilbakemelding fra kulturdepartementet etter at det ble flertall på følgende:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om Symbolspråk, der det foreslås hvordan retten til Symbolspråk kan innlemmes Symbolspråk i Språkloven».

Nettverket har allerede booket ny dato for neste møte i november, der vi skal dele tanker og idéer rundt høringsinnspillene fra de ulike organisasjonene.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Rull til toppen