Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED OLAUG BOLLESTAD ANG. OMSORGSSTØNAD

I går ble det annonsert at nestleder Karoline Myrland Hagen vinner saken om omsorgsstønad mot Trondheim kommune og får etterbetalt 500.000 kr. Les mer om saken her. I kjølvannet av medieoppmerksomheten ble hun kontaktet av Olaug Bollestad (KrF) og invitert til et møte for å diskutere saken. Olaug var tydelig berørt av Karolines kamp og ønsket å høre hva hun kunne gjøre for å utgjøre en forskjell.

Etter en fin og produktiv samtale ble de enige om at Karoline skulle sende henne Løvemammaenes viktigste punkter i kampen for å forbedre lovverket om omsorgsstønad. Her er de punktene vi mener er viktige å legge vekt på:

  • Spesialisthelsetjenesten må lyttes til og kommuner må slutte å overprøve spesialistenes uttalelser.
  • Kommuner må ha mindre mulighet til å tolke regelverket ut ifra egne synspunkter og forutsetninger. Retten til og lovverket om omsorgsstønad bør være lik i alle kommuner så forskjellene blir mindre.
  • Minstesats for omsorgsstønad må være helsefagarbeiderlønn, og ikke mindre.
  • Et tydelig lovverk som sikrer pårørende og omsorgspersoner rett på omsorgsstønad må på plass. Per dags dato har kommunen en plikt til å tilby omsorgsstønad, men pårørende har ikke rett på å få det. Dette er svært motstridende og uheldig.
  • Forslag til lovendring: 
    «Pårørende og omsorgspersoner som yter særlig tyngende omsorgs- og pleieoppgaver som ellers måtte ha vært utført av kommunen har rett til omsorgsstønad.»
  • Det er også viktig å påpeke at omsorgsstønad i utgangspunktet ble opprettet slik at omsorgspersoner fikk mulighet til å gi pleie i hjemmet. Dette er kanskje spesielt viktig for syke og funksjonshemmede barn. Det aller beste for disse barna er at foreldre eller andre omsorgspersoner utfører hjelpen, pleien og tilsynet i barnets eget hjem. Men for at dette skal fungere i praksis må kommuner begynne å se på omsorgsstønad som en ressurs som gagner kommunen, istedenfor å se på det som en unødvendig utgift. I de aller fleste tilfeller ville det ha kostet kommunen dyrt å sette inn folk til å utøve oppgavene som foreldrene gjør. Omsorgsstønad er et viktig verktøy for å gi foreldrene den anerkjennelsen og lønnen for det tyngende omsorgsarbeidet de faktisk utfører hver eneste dag.

 En holdning som går igjen i flere kommuner er at «Foreldre har omsorgsplikt for barnet, og det er jo slitsomt å ha barn generelt når de er så små». Dette medfører ofte avslag på bakgrunn av at barnet er for ungt. Det er veldig viktig at kommuner som praktiserer en nedre aldersgrense for omsorgsstønad slutter med dette umiddelbart. Det er behovet for pleie og hjelp som må avgjøre disse sakene, ikke alderen.

Karoline ønsker på vegne av Løvemammaene å takke Olaug Bollestad for sitt engasjement og vilje til å bruke sin posisjon for å utgjøre en forskjell!

Søk