Søk
Lukk denne søkeboksen.

Når kan vi løse floken for ikke-digitale?

Representant for Løvemammaene, Eline Stien, har sendt brev til Digitaliseringsdirektoratet ang. praktiske problemer i forbindelse med overgangene mellom barn og voksen for løveforeldre, og med nysgjerrighet rundt det pågående arbeidet med fullmaktsløsninger som gjør det mulig å opptre på vegne av andre i digitale tjenester.

Les brevet i sin helhet under her.

Løvemammaene logo brev

Hei!

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling for hele familien, og er en voksende organisasjon med 6363 medlemmer pr. 11.04.23.

Vi viser til Frode Danielsens blogginnlegg på Digitaliseringsbloggen 31. januar 2023 hvor han skriver «Vi kan løse floken for ikke-digitale».

Undertegnede er medlem av Løvemammaenes Ung voksen-komité som skal jobbe for smidigere og bedre overganger fra barn til voksen i både primær- og spesialisthelsetjenesten, og ta fatt de mange utfordringene familier opplever i overgangene fra 12 år og oppover.

Et stadig tilbakevendende problem er overgangen fra barn til voksen når det gjelder tilgangen til offentlig informasjon, økonomi osv fordi mange av disse barna mangler samtykkekompetanse, og de får derfor ikke bank-id. 

For foresatte/verger innebærer dette en rekke praktiske problemer. På bloggen skriver Danielsen: «Fra Digitaliseringsdirektoratet har vi foreslått å utvikle digitale fullmaktsløsninger som gjør det mulig å opptre på vegne av andre i digitale tjenester. I praksis vil det gi ikke-digitale innbyggere muligheten til å dra samme nytte av disse nettjenestene fra kommuner og offentlige etater som andre.»

I mars behandlet Stortinget en endring i vergemålsloven, Innst. 219 L (2022-2023) jf. Prop. 141 L (2021-2022). Lovendringen åpner for at man i fremtiden kan få digital deling av informasjon mellom ulike aktører. Ifølge Statens sivilrettsforvaltning vil dette kunne forenkle arbeidet til vergene og styrke lik tilgang til digitale tjenester for personer som har vergemål. Lovendringen trådte i kraft 1. april 2023.

Løvemammaenes Ung voksen-komité har følgende spørsmål til Digitialseringsdirektoratet:

  1. Hvor langt er Digitaliseringsdiretoratet kommet i arbeidet med utviklingen av fullmaktsløsning?
  2. Når kan verger forvente at en slik fullmaktsløsning foreligger?
  3. Hvordan vil lovendringen som trådte i kraft 1. april påvirke dette arbeidet? 

På forhånd takk for svar.

Med vennlig hilsen
Eline Stien 
Løvemammaenes Ung voksen-komité

Søk