Søk
Lukk denne søkeboksen.

PLEIEPENGER, INNTEKT OG LØNNSVEKST

hjelpestønad, nav, løvemammaene, alvorlig syke barn

Løvemammaene sendte tidligere i år et brev til NAV Arbeids- og Velferdsdirektoratet ang. pleiepenger og beregning av ny inntekt ved lønnsstigning, da mange av våre medlemmer har sendt oss spørsmål om dette. Etter purring har vi endelig fått svar fra NAV og svaret er at man kun trenger én dag for beregning av ny inntekt.

NAV svarer følgende:

Spørsmål om beregning av pleiepenger ved ny fastsetting av inntekt.

Vi viser til deres henvendelse av 27. januar og 21. mars, der dere ber om veiledning for reglene om fastsetting av nytt beregningsgrunnlag for pleiepenger. Vi beklager at svaret ikke har kommet før nå.

Det heter seg i folketrygdloven § 9-15 annet ledd at beregningsgrunnlaget ikke skal fastsettes på nytt ved ny stønadsperiode dersom det er mindre enn fire uker siden forrige periode med pleiepenger. Bestemmelsen medfører at det ikke er mulig å endre grunnlaget i en løpende utbetaling av ytelsen og at det som hovedregel heller ikke skal settes nytt beregningsgrunnlag dersom det er gått mindre enn fire uker siden forrige periode med pleiepenger.

Dette gjelder imidlertid ikke der det har vært endringer i vedkommendes inntekt. Dersom det for eksempel har vært endringer i inntekten eller en økning i stillingsprosent, skal det kunne fastsettes et nytt beregningsgrunnlag. (Dette gjelder også der det er mindre enn fire uker fra forrige stønadsperiode.) For at NAV skal kunne sette et nytt beregningsgrunnlag må vedkommende faktisk ha tiltrådt den økte inntekten eller stillingsprosenten. Det vil si at det er tilstrekkelig at vedkommende har arbeidet minst 1 dag i ny inntekt eller stilling før ny periode med pleiepenger, for at inntektsgrunnlaget for den nye perioden med pleiepenger skal kunne fastsettes på nytt.

Vi beklager nok en gang at svaret er forsinket.

Spørsmål om beregning av pleiepenger ved ny fastsetting av inntekt.

Med hilsen
Morten Alsaker rådgiver
Familie og pensjon


Nedenfor kan dere lese/laste ned svarbrevet i PDF.

Søk