Søk
Lukk denne søkeboksen.

Ullensaker kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis

Løvemammaene er veldig glade for at Solveig Grene Seipæjærvi (H) tok initiativ til å få fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis i Ullensaker kommune.

Løvemammaene Sør-Øst har sendt flere anmodninger til administrasjonen i Ullensaker kommune.

Etter dialog med lokalpolitiker Seipæjærvi i våre kanaler, fremmet hun en interpellasjon i kommunestyret i kveld og fikk umiddelbart forsikring fra ordfører om at kommunen nå fjerner aldersgrensen. Dette er også i tråd med de nye nasjonale retningslinjene fra Bufdir.

Hurra! Og takk til Høyre og kommunestyret i Ullensaker kommune.

Solveig Grene Seipæjærvi (H) på talerstolen

Nå må bare resten av kommunene i region Sør-Øst følge etter også!

Søk