default-lm

BEMERKNINGER ANG. OMSORGSSTØNAD

Følgende endringer må til for at omsorgsstønad skal være en verdig og rettferdig ordning: loven må være lik for alle ingen nedre eller øvre aldersgrense må vedtas som en rettighet på Stortinget (men arbeidet kan starte i kommuner som ønsker å gå foran som et godt eksempel) statlige føringer for vurdering, satser, retningslinjer etc. satser må tilsvare …

BEMERKNINGER ANG. OMSORGSSTØNAD Les mer »