Søk
Lukk denne søkeboksen.

BEMERKNINGER ANG. OMSORGSSTØNAD

default-lm

Følgende endringer må til for at omsorgsstønad skal være en verdig og rettferdig ordning:

  • loven må være lik for alle
  • ingen nedre eller øvre aldersgrense
  • må vedtas som en rettighet på Stortinget (men arbeidet kan starte i kommuner som ønsker å gå foran som et godt eksempel)
  • statlige føringer for vurdering, satser, retningslinjer etc.
  • satser må tilsvare minimum kommunal helsefagarbeiderlønn (tariff) + ansiennitet
  • pleiepenger skal ikke utgjøre trekk i omsorgsstønad utover normal arbeidstid
    F.eks.: Mange pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid døgnet rundt. Pleiepenger er erstatning for tapt arbeidsinntekt (mellom kl. 08-16) og må ikke forveksles som stønad. Omsorgsstønad kan ytes døgnet rundt.
  • omsorgsstønad skal fortsette å være en pensjonsgivende inntekt (pensjon må tilsvare minimum helsefagarbeider)
  • kommunens rådgivende instans plikter å informere pårørende om omsorgsstønad
Søk