Søk
Lukk denne søkeboksen.

2,2 millioner kroner til Bære sammen!

Hurra!!! Med jublende glede og stor ærefrykt mottok vi i dag nyheten fra Helsedirektoratet om at Bære sammen, som er barnepallisjonsprosjektet til Løvemammaene, vil motta et tilskudd på hele 2,2 millioner kroner i 2023. Dette er helt fantastisk!

For disse midlene kan vi øke all aktivitet vi har i prosjektet, og sette i verk nye planer. Det gjør oss utrolig stolte og glade!

Hva gjør vi i Bære sammen?

  • Vi gir direkte veiledning og bistand som foreldre gjennom Bære sammen i Løvemammaenes hjelpetjeneste.
  • Vi kan bidra til god støtte rundt søsken.
  • Vi kan bidra til at de som skal være hjelpere rundt barnet og familien har så god innsikt som mulig.
  • Vi kan gå veien sammen med familier, for det handler om å ikke være alene når det virkelig gjelder.
  • Vi holder foredrag til kommuner, utdanningsinstitusjoner, sykehus, foreldreforeninger og andre som ønsker å få mer innsikt om foreldreperspektivet og livet med et alvorlig sykt barn.
  • Vi kan bidra med sorgstøtte som favner hele veien fra diagnose, til å leve videre etter at barnet dør.

Hva mener vi med å «bære sammen»:

For Løvemammaene handler barnepalliasjon og det å bære sammen, om hvordan sykehusene, kommunale instanser, assistenter, skole, barnehage, og alle nære rundt, kan bidra til at situasjonen blir litt enklere å bære for familiene det gjelder.

Dersom du ønsker bistand fra hjelpetjenesten, eller at vi kommer og holder foredrag, kan du lese mer om Bære sammen og ta kontakt her.

Søk