Søk
Lukk denne søkeboksen.

BÅRD HOKSRUD VIL FJERNE ALDERSGRENSE FOR LEDSAGERBEVIS I BAMBLE KOMMUNE

Løvemammaene har tidligere hatt møter med Stortingsrepresentant Bård Hoksrud ( FRP) som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. En av sakene vi har frontet er fjerning av aldersgrense på ledsagerbevis. Mange kommuner i Norge har allerede fjernet aldersgrensen. Bård Hoksrud sitter også i kommunestyret for FRP i sin egen hjemkommune Bamble, og torsdag denne uka fremmet han spørsmål til ordføreren om Bamble vil følge etter å fjerne aldersgrensen.

Bård argumenterte for at aldersgrensen ekskluderer barn under 8 år fra flere kultur- og fritidsaktiviteter, og at en fjerning av aldersgrensen vil betyr mye for familiene og barna det gjelder.

Løvemammaene takker Bård for sitt engasjement for vår målgruppe og for at han løfter denne saken både i egen hjemkommune og etter hvert på Stortinget.

Forhåpentligvis vil innbyggere i Bamble kommune snart slippe å forholde seg til den diskriminerende aldersgrensen for ledsagerbevis.

Se video av Bårds spørsmål til ordføreren i Bamble, og ordførerens svar til Bård i klippet nedenfor (trykk på bildet, Hoksruds spørsmål er 4:34:00 ut i opptaket).

Søk