Søk
Lukk denne søkeboksen.

Barnerettighetsfrokost og rapportlansering

I dag deltok vår styreleder Bettina Lindgren i panelsamtale under Redd Barnas barnerettighetsfrokost og lansering av rapporten «Du kan heller gå tur med mattelæreren».

I Redd Barnas nye rapport har de snakket med ungdommer og unge voksne med funksjonsvariasjoner, foreldre, og lærere, om deres erfaringer med deltakelse og tilrettelegging i kroppsøvingstimer, på aktivitetsdager og skoleutflukter. Mange forteller om det å bli tatt ut av undervisningen, få egne opplegg eller beskjed om at utflukten ikke er tilpasset.

Hva gjør det med et barn eller ungdom når du holdes utenfor og ikke får delta på skoleturen, eller må være på styrkerommet alene mens resten av klassen har kroppsøving? Hva trengs for at alle elever skal inkluderes i aktivitetene i skolen? Dette fikk deltakerne høre mer om under rapportlanseringen.

De presenterte også funn fra en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag for Redd Barna. Dette er en større spørreundersøkelse gjennomført med norske kommuner, om hvordan kunnskap blant ansatte og organisering internt i kommunen er avgjørende for om barn med funksjonsvariasjoner får delta i fritidsaktiviteter og innfridd sin rett til lek og fritid.

Løvemammaene tok til orde for at dette ikke må bli nok en flott rapport som legges i en skuff av politikere og kommuner, som heller bør ta den aktivt i bruk i tiden fremover. Bettina, som representerte Løvemammaene i pandelsamtalen, snakket om det overordnede systemsvikten. Mangel på penger og nok ressurser i skolene, og politikere som ikke er villige til å satse på denne gruppen – hverken i valgkampen eller når budsjettene lages. Også manglende universell utforming, manglende tilrettelegging, manglende språk, manglende rettigheter, og ikke minst dårlige holdninger overfor barn og unge med funksjonsvariasjoner, er for mange et hinder for å lære og mestre i skolen.

Opptak av live streamingen fra barnerettighetsfrokosten kan dere se her. Panelsamtalen som Bettina deltok i er ca. 1:40:45 ut i sendingen.

Løvemammaene takker så mye for invitasjonen til denne viktige debatten.

Søk