Søk
Lukk denne søkeboksen.

HØR PÅ OSS, FOR FAEN!

Altfor mange kommuner og deres saksbehandlere feiltolker eller kan ikke lovverket de er satt til å forvalte, og brukermedvirkning er for mange ikke en realitet. Med andre ord hviler livene til syke og funksjonshemmede på om de møter riktig person i riktig kommune.

Når 7 av 10 pårørende opplever at kommunen utnytter dem, så tyder det på at kommunene ikke mestrer rollen sin som hjelpeapparat. Når hele 70 prosent av funksjonshemmede oppgir at de må nedprioritere sine sosiale liv og fritid, og blir forvist til isolasjon fordi de ikke får tilstrekkelig timer med BPA, er det symptomer på et system som er alvorlig sykt.

Les Bettinas oppgjør med dårlige holdninger og manglende likestilling i Dagbladet!

Søk