Søk
Lukk denne søkeboksen.

Løvemamma med boklansering

Det var fullt hus og god stemning på Deichman Røa i Oslo den 1. november, da løvemamma Bente Berg presenterte sin bok «Hva er det med hjelpeapparatet?». Det er en sterk, sår og gripende bok om en mors anstrengelser i møter med dem som skal hjelpe.

Una Stenberg, forsker ved Frambu kompetansesenter intervjuet forfatteren, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Bjørn Erik Thon kommenterte boka, Haakon Ellingsen sto for musikalske innslag og Dag Ellingsen ledet oss igjennom programmet.

Boka kan bestilles i Løvemammaenes nettbutikk.

Bente Berg er mor til fire, der to har alvorlige funksjonshindringer. Hun beskriver en hverdag hvor foreldres vanlige forventninger, ambisjoner, sorger, gleder og bekymringer kastes om kull og forrykkes. Prosesser og kamper med hjelpeapparatet blir en stor ekstrabyrde.

Innholdet er tidvis dramatisk og opprørende, formidlingen rolig og reflektert. Bente er både mor og sosiolog, og har brukt deler av yrkeslivet på helse- og omsorgstjenestefeltet. Boka er personlig og erfaringsnær, og vi følger hovedpersonene i hverdagsliv, høytider og ferier, og gjennom ulike livsfaser.

Mange foreldre vil kunne kjenne seg igjen i historiene. Boka bør også leses av politikere, byråkrater, fagpersoner og ikke minst av studenter innen helse- og sosialfag, og av alle dem som står nær familier som har barn og unge med funksjonshindringer. Håpet er at den forståelsen disse gruppene kan få ved å lese boka, kan være et skritt på veien for et bedre samfunn for alle familier med barn som har funksjonshindringer.

Søk