Søk
Lukk denne søkeboksen.

Løvemammaene på Frambukonferansen

Torsdag 1. juni deltok nestleder Elin Gunnarsson og varamedlem Helle Cecilie Palmer på Frambukonferansen. Tema for konferansen var «Sjelden kommunikasjon».

Løvemammaene var invitert til en samtale om ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon, som er et tema vi jobber mye med. Løvemammaene er opptatt av at språk er en menneskerettighet, og at mennesker som ikke har verbal tale har rett til å uttrykke seg. Elin og Helle understreket at barn uten verbalspråk også må bli tatt på alvor.

Elin fortalte om hva som er viktig for at William skal kunne bruke sitt språk, og vi fikk se en video av William som bruker sin øyestyrte talemaskin. Tilskuerne fikk også demonstrert at det å ikke ville si noe, også er kommunikasjon. 

Helle snakket om Aurora sitt språk og hvordan det er satt sammen av ulike typer symboler og tegn. For å tolke Aurora, er det viktig å være oppmerksom og tilstede. Det krever tid og kjennskap til de signalene Aurora gir. Det ble vist en film hvor Aurora sier ifra om at hun er tørst, som understreker hvor viktig det er å kjenne Aurora godt.

Både William og Aurora er avhengige av å ha mennesker rundt seg som kjenner dem, som de er trygge på, og som kan tolke signalene deres.

Selv om William og Aurora har fått oppfylt sine rettigheter til verktøy som skal hjelpe dem til å forstå og bli forstått, er det ikke så enkelt å få til i praksis. Dårlig samvittighet over å ikke gjøre nok, eller ikke greie å prioritere ASK, var noe både Elin og Helle fortalte at de kjente. Dessverre faller mye av arbeidet på foreldre, og da er det ofte andre ting som må prioriteres. Vi ønsker oss ASK-fagfolk rundt barna som har det overordnede ansvaret for at verktøyene faktisk tas i bruk, oppdateres  og fungerer.

Du kan se hele konferansen i opptak på Frambus nettside. Samtalen med Løvemammaene finner du ved å spole fram til tidspunkt 4.33.00.

Søk