Søk
Lukk denne søkeboksen.

Løvemammaene Vest har fått 50 000 kr. til ASK-prosjekt

Regionslaget vårt Løvemammaene Vest mottok i dag hele 50 000 kroner fra Sparebanken Vest til å få på plass ASK-symboler i alle kommunale barnehager sine uteområder i Bjørnafjorden kommune.

Målet med prosjektet er å ta vekk språk som hindring i samspill og lek mellom barn og i kommunikasjon med de voksne. Alle barn som ikke har et funksjonelt verbalt språk eller flyktninger som kommer til kommunen, skal kunne gjøre seg forstått i uteleken igjennom ASK. Vi vet at barnehagene sine uteområder blir også brukt utenom åpningstiden, og mange er et samlingspunkt for foreldre og barn. 

Når det nå legges til rette for kommunikasjon på tvers for alle, vil alle barn og voksne kunne være inkludert i leken og en barriere for samspill blir fjernet. Foreldre og ansatte i barnehagen vil også få et mer naturlig forhold til bruk av ASK når er tilgjengelig hele tiden. Forskning viser at tidlig start med ASK ikke hindrer utviklingen av det verbale språket, men heller er en støtte for å bli forstått.

Løvemammaene vil takke den lokale Sparebanken Vest for å gi midler til et prosjekt som er litt «utenom det vanlige», og at kommunen stiller opp med ressurser til en prosjektgruppe som skal utarbeide ASK-skilt til barnehagene. Dette er virkelig et foregangsprosjekt!

Løvemammaenes regionslag vil søke andre stiftelser og fond for å opprette lignende prosjekter i andre kommuner som ønsker et slikt samarbeid.

Søk