Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTEMARATON I OSLO

Løvemammaene har hatt en fullpakket møtedag! 
Nina, Helle og Elin startet dagen med en tur på Stortinget hvor vi først hadde møte med Rødt v/ Bjørnar Moxnes og Seher Aydar. Deretter hadde vi et møte med KrF v/ Kristin Walstad.
Tema for møtene var BPA og viktige innspill fra oss som har barn med varig sykdom og funksjonsnedsettelser. Vi fortalte våre egne historier om hvilke vanskeligheter vi har møtt på underveis for å få gode tilpassede tjenester via BPA ordningen for våre barn. Vi opplever at politikerne som møter oss synes vi gir viktige innsyn i vår hverdag og at vi kommer med gode innspill de vil ta med seg videre i sin politikk på BPA område.

Samtidig med dette var Bettina hos NAV sitt «Team pleiepenger». NAV har fått ekstra midler for å forbedre pleiepengeområdet. Det er derfor etablert et team i NAV som skal utvikle bedre tjenester. For å kunne gjøre dette trenger NAV å jobbe tett sammen med de som bruker tjenestene eller kjenner til brukernes behov. Som en del av dette arbeidet har de satt sammen et brukerpanel, og her er organisasjonen Løvemammaene blant representantene. Som deltaker får vi være med å påvirke hvordan de nye tjenestene for pleiepenger vil bli. Vi kan hvertfall si at det lover veldig godt for årene som kommer.

Videre fartet Elin, Nina og Bettina til dagens siste møte, som var med Pårørendealliansen v/ Anita Vatland og Anne-Grethe Terjesen. Vi har tidligere sendt inn innspill til Pårørendestrategien, og i dag fikk vi enda mer kunnskap om det viktige arbeidet de gjør. Pårørendealliansen har blant annet utarbeidet 10 pårørende- og familieprinsipper, noe vi anbefaler dere å kikke på på nettsiden deres.

Alt i alt en svært givende dag hvor vi både har formidlet og tilegnet oss kunnskap. Arbeidet vårt strekker seg på tvers av organisasjoner og partier, og så håper vi at flere av partiene åpner for å møte oss og ta imot innspillene våre etter hvert.
Stay tuned!

Søk