Søk
Lukk denne søkeboksen.

25. oktober 2022

ERFARINGSKOMPETANSE OG UNDERVISNING VED HØYSKOLEN PÅ VESTLANDET

Livet som foreldre til barn med funksjonsvariasjon sto i fokus i fire timer ved Høyskolen på Vestlandet denne uken. Bente Berg, Merete Solberg Prestrud og Reidun Wehus fra Ung voksen-komitéen i Løvemammaene var invitert til å holde 4 timer med digitale foredrag for studenter ved Tverrfaglig utdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Dagen […]

ERFARINGSKOMPETANSE OG UNDERVISNING VED HØYSKOLEN PÅ VESTLANDET Les mer "

«HVA TRENGER DERE FOR Å LEVE ET GODT LIV?»

I dag holdt vår styreleder Bettina innledende foredrag på «Møteplassen» på Stavanger universitetssykehus for ansatte i spesialisthelsetjenesten, helseledere i kommunene i regionen og barnekoordinatorer. Tema for denne samlingen i «Møteplassen» var barn og unge med sammensatte behov, barnepalliasjon og barnekoordinator. Hovedformålet med møteplassen er å legge til rette for samhandling mellom koordinerende enhet (KE) og

«HVA TRENGER DERE FOR Å LEVE ET GODT LIV?» Les mer "

Søk