Søk
Lukk denne søkeboksen.

Gamify – alternativ opplæringsarena

Hva er Gamify?

Gamify er en alternativ opplæringsarena som bruker dataspill i faglig og miljøterapeutisk arbeid med elever. Den alternative opplæringsareanen er utviklet i samarbeidet mellom bedriftene Jobloop og Playwell. Målgruppen prosjektet lykkes godt med er elever med ufrivillig skolefravær eller som ikke nyttiggjør seg av ordinær undervisning, men har en interesse for dataspill. Gamify er en arena med fokus på å være sosial, bygge mestringsfølelse, lærelyst og motivasjon for arbeid med fag. Vi tar i bruk spillpedagogikk og bruker gaming som motivator og som utgangspunkt for å jobbe med eleven sin IOP.

Hva gjør de?

Når elevene kommer til Gamify, gjennomfører de en kartlegging og utarbeider en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med skolen. Slik får eleven tett og individuelt tilrettelagt oppfølging av gamingpedagog, der de jobber med elevene på tre måter

  • De bruker dataspill for å jobbe med å nå faglige læringsmål (som f.eks. Civilization i historie, Minecraft i matte og novellespill i språkfag som Norsk og Engelsk). Dette er spillpedagogikk.
  • De jobber sosialpedagogisk og miljøterapeutisk med bruk av samarbeidsspill (som f.eks. Fortnite, Minecraft, keep talking and nobody explodes) Dette er gamingpedagogikk.
  • De bruker spill til å lære arbeidslivsferdigheter som koding, design og videoredigering. Dette gir ofte økt motivasjon, mestring og selvfølelse blant elevene. Dette er tilrettelagt arbeidstrening.

Hvem kan benytte seg av tilbudet?

For å komme i gang må eleven ha vedtak om bruk av alternativ opplæringsarena. Dette gjøres gjennom en sakkyndig vurdering fra PPT og er viktig for å sikre kvalitet i opplæringsløpet til eleven. De bistår skolen i prosessen for å sikre en informert beslutning som er til det beste for eleven.

Kontaktinformasjon

Bergen og Stavanger

Kim Burok Stokkeland
E-post: kim@jobloop.no
Tlf: 974 69 110

Oslo

Sjur Hovi
E-post: sjur@playwell.no
Tlf: 955 22 301

Trykk her for å komme til nettsiden til Gamify.

Søk