Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møte ang. bedre vilkår for grunn- og hjelpestønad

I februar sendte sykehusbarnkomitéen en anmodning om bedre vilkår for grunn- og hjelpestønad til Arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget og bad om møte for å drøfte saken. Kun Høyre svarte på henvendelsen og ønsket å møte oss.

Vår nestleder Elin Gunnarsson hadde møte med stortingsrepresentant Anne Molberg (H) og politisk rådgiver Hilde Hvaal Durban (H). Anne Molberg har også engasjert seg i pleiepengesaken ang. lang behandlingstid hos NAV der hun stilte skriftlig spørsmål til statsråden. Det ble derfor naturlig å ta opp tråden på nytt. 

Vi snakket om følgende temaer:

  • Minimal økning av grunn- og hjelpestønad siden 2014
  • Omfanget av pleie- og omsorgsarbeidet 
  • Drastisk økonomisk samfunnsvekst for drivstoff, strøm og mat
  • Fortsatt lang behandlingstid for pleiepenger
  • Pleiepenger er den eneste stønaden som aldri økes
  • For lave feriepenger på pleiepenger
  • Pleiepenger burde likestilles med ufør for å kunne motta årlig honorar
  • Pleiepenger ved barns død

Anna Molberg bad i møte om å få tilsendt en totaloversikt over våre innspill og meninger om ovenstående. Der vi får frem problemstillingene, mulige løsninger og hva det hadde gjort for vår målgruppe. 

Tusen takk til Høyre som åpnet for drøftelsesmøte. Vi ser frem til videre samarbeid i disse sakene.

Søk