familievern

Familievernkontoret

Familievernet er en nasjonal tjeneste alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan benytte seg av. Familievernkontor finnes over hele landet og er lovpålagt å tilby behandling, rådgivning og mekling. Løvemammaene vet av erfaring at parforholdet til foreldre med barn med sykdom og/eller funksjonsvariasjon kan være en utfordring. Medvirkende årsaker kan være for lite […]

Familievernkontoret Les mer "