Søk
Lukk denne søkeboksen.

nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Møte med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

I desember var sentralstyremedlem Lene Nilsen i møte med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Nettverket arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap. I møtet var Løvemammaene innom flere aktuelle tema som omhandler våre barn: Det ble også snakk om systemfunksjoner som […]

Møte med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Les mer "

HVORDAN GI JOD TIL BARN MED PEG ELLER INTRAVENØS ERNÆRING?

Løvemammaene har i dag sendt brev til flere viktige aktører gjeldende jodtabletter ved atomulykke til barn og unge som får ernæring og medisiner via PEG eller intravenøst. Vi har stilt spørsmål om hvordan norske myndigheter arbeider med å få på plass intravenøse alternativer for administrering av Jod til barn og unge som ikke kan innta

HVORDAN GI JOD TIL BARN MED PEG ELLER INTRAVENØS ERNÆRING? Les mer "

Søk