Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møte med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

I desember var sentralstyremedlem Lene Nilsen i møte med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Nettverket arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap.

I møtet var Løvemammaene innom flere aktuelle tema som omhandler våre barn:

  • Mangel på legemidler og hvordan dette påvirker hverdagen, spesielt de legemidlene som er på registreringsfritak og gjerne ikke kommer opp på lister over legemidler som har leveringsvansker.
  • Legemidler som blir manipulert, som tabletter som skal knuses og løses opp for å administreres i PEG, samt ved alternative preparater med samme virkestoff som ikke kan brukes til dette formålet.
  • Behov for bedre informasjon til foreldre med innvandrerbakgrunn rundt til dosering, oppbevaring av medisiner
  • Behov for bedre informasjon rundt hva man skal gjøre hvis man glemmer en dose eller barnet kaster opp like etter medisininntak.

Det ble også snakk om systemfunksjoner som Helfo, blå resept-ordningen mv.

Kompetansenettverket gikk gjennom nettsiden sin der de har laget god informasjon til foreldre om legemidler til bar,n og hvor man kan finne informasjon om legemidler som er på registreringsfritak på norsk.

Løvemammaene ser fram til videre samarbeid med kompetansenettverket for å ytterligere forbedre informasjon rundt medisinbruk til barn.

smertebehandling hos barn, barn, smerter, barnepalliasjon, alvorlig syke barn
Søk