tilrettelagt fritid, funksjonshemmede, idrett, paraidrett, trening, terapi

TILRETTELAGT FRITID

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett til å delta i lek, fritidsaktiviteter, kunst- og kulturliv, samt selvstendig og aktiv deltagelse i samfunnet uavhengig av funksjonsevne, noe vi legger til grunn for å skrive om tilrettelagte fritidstilbud og inkludering i fritidsaktiviteter. I mange kommuner har de tilbud om tilrettelagte kultur- og fritidsaktiviteter som f.eks. kjelkehockey, …

TILRETTELAGT FRITID Les mer »