tolk, løvemammaene, minoriteter

Tolk

Det er mange grunner til å bruke tolk i møte med det offentlige. Har du vansker med å forstå og gjøre deg forstått på norsk, har du krav på tolk. Du kan også ha bodd lenge i Norge og ha et godt språk, men fortsatt være i behov for tolk hvis informasjonen er av medisinsk art der det brukes mange …

Tolk Les mer »