Søk
Lukk denne søkeboksen.

Valg av BPA-leverandør

BPA-leverandør

Dere har fått innvilget BPA og nå skal dere velge BPA-leverandør. Landets BPA-leverandører er det mange av og de har ulike driftsmodeller, tjenester og vilkår. I dette skrivet har vi samlet noen gode råd til dere som dere kan bruke på veien mot valg av BPA-leverandør for deres barn og familie. 

Det er viktig at du og din familie tenker igjennom hvilket behov dere har, og hva dere ønsker hjelp til. Hvor selvstendig du ønsker å være, om det er viktig for deg at leverandøren har fysiske kontor i kommunen din, hvordan tilgjengeligheten er på telefon osv. 

BPA-leverandørene i Norge har ulik praksis, noe vi i Løvemammaene mener er bra, da behovene er ulike fra person til person. 

Undersøk alltid med flere leverandører før du velger firma. 

Gode spørsmål til BPA-leverandører i forkant av et valg

Lønn

 • Hva er startlønn for assistenter? 
 • Hva ligger kveldstillegget på? 
 • Hva ligger helgetillegget på? 
 • Hva ligger helligdagstillegget på?
 • Gir dere lønn etter fagligkompetanse dersom assistenter har ekstra utdanning som vil være et gode i stillingen?
 • Hvilken lønnsstige har dere? 
 • Hvor mange prosent avsettes det i pensjon? 

Har dere driftsbudsjett? I så fall, hvor mye settes av i driftsmidler? Og hva får man bruke driftsmidlene på?

 • Kost og losji ved reiser/ferier?
 • Kursing av assistenter?
 • Innleie av foredragsholder ved fagdager for BPA-teamet.
 • Pizzakveld til assistenter?
 • Forbruksmateriell som f.eks. kaffe, dopapir, såpe, håndsprit, munnbind, penn og papir, vaskekluter osv.
 • Arbeids PC til assistentene?
 • Arbeids PC til arbeidsleder? (for å kunne administrere)
 • Møbler til assistentene?
 • Erstatter skader som assistenter påfører?
 • Gaver til assistenter?
 • Dekning av kostnad for aktivitet assistenten tar med barnet på, f.eks. kino, bowling etc.?

Rådgiver

 • Fast rådgiver? 
 • Hvis rådgiver er syk/borte – er det en sekundær rådgiver?
 • Hvor tilgjengelig er rådgiver? Er det mulighet for deltagelse på personalmøter, ansvarsgruppemøter, dialogmøter osv.?
 • Oppfølging/opplæring i oppstarten? Opplæring i arbeidslederrollen/opplæring for assistenter i sin rolle. 

Kan leverandør og arbeidsleder dele på oppgaver?

 • Alltid, eller delvis (ved egen sykdom osv.)
 • Kan leverandør ta ansvar for sykefravær?
 • Oppfølging av sykefravær?
 • Kan vanskelige situasjoner med assistenter tas av leverandør?
 • Kan man få bistand til vaktplanlegging?
 • Bistår leverandør i søknad- og klageprosesser?

Kontor i kommunen/ avstand til leverandør?

 • Er det mulig å låne leverandør sine lokaler til intervjuer/julebord/sosiale tilstelninger for et godt arbeidsmiljø.
 • Tilgjengelighet på telefon? Er det vakttelefon 24/7?

HMS

 • Avviksrutiner (hvordan håndteres avvik)? 
 • Forsikring av assistenter, både skade-, ulykke- og reiseforsikring
 • Hvis man benytter Tamigo, hvordan sikrer man føring av vaktplan for blinde (det fungerer ikke i dag)?
 • Rekruttering, annonsering. Hvor og hvem gjør hva? 
 • Hva skjer om jeg ikke får dekket inn en vakt? 
 • Lønnet personalmøter/kurs? (som ikke trekkes fra vedtakstimer)

Dersom du har et barn med mye medisinske problemstillinger, så kan det være lurt å spørre BPA-leverandør hvordan de stiller seg til helsehjelp i BPA, og om de har egen sykepleier ansatt i firma (noen firma har nemlig utelukket helsehjelp fra BPA, så det kan være viktig å avklare). 

Lykke til med valget! 

Søk