Søk
Lukk denne søkeboksen.

Brev til Kultur- og likestillingsdepartementet, og Språkrådet

Løvemammaene har sendt en anmodning til Kultur- og likestillingsdepartementet og Språkrådet om å tilgjengeliggjøre bokmål på alle offentlige nettsider.

Det er svært problematisk at offentlig informasjon kun finnes på nynorsk og at man som innbygger ikke får valgmulighet om å lese på bokmål. Langt ifra alle landets innbyggere har fått nynorskopplæring og har derfor ikke forutsetningene til å kunne forstå innholdet i teksten. Vi er et flerkulturelt samfunn der mange bosetter seg i Norge i voksen alder. Barn med funksjonsvariasjoner kan få fritak fra nynorskopplæring hvis det ikke anses som hensiktsmessig å bli vurdert i to skriftspråk. Også barn med annet morsmål kan gå innunder fritaket.

Vi mener at det er et viktig tiltak for de barna som har behov for å få fritak fra nynorskopplæringen, men da må det også legges til rette for å kunne benytte seg av bokmål i den digitale arenaen.

Les brevet til Språkrådet under her.

Løvemammaene logo brev

Anmodning om en mer inkluderende digital arena.

Vi ber Språkrådet om å sette inn tiltak for å tilgjengeliggjøre bokmål på alle offentlige nettsider. 
Vi ønsker å presisere at vi ikke mener at bruk av nynorsk skal minske, men at det må være en valgmulighet å få innholdet på bokmål.

Det er svært problematisk for innbyggere med innvandrerbakgrunn at f.eks. lovdata.no, diskrimineringsnemnda.no, bufdir.no, regjeringen.no (herunder høringsbrev, lovendringer og NOU’er) publiserer innhold utelukkende på nynorsk, uten mulighet for å kunne velge bokmål. 

Det er mye å be om at alle som blir norske innbyggere skal klare å lære seg to norske skriftspråk for å kunne få ta del i samfunnet, tilegne seg informasjon, få den hjelpen man trenger eller kunne engasjere seg frivillig eller politisk. Vi velger å tro at dette ikke er tenkt over fra Språkrådets side, men at det er relativt enkelt å rette på.

I likhet med at Språkrådet anbefaler at det veksles mellom målformene, ber Løvemammaene Språkrådet om å samtidig anbefale at alle skriv som utformes på nynorsk også må være tilgjengelig på bokmål for å gi personer uten nynorskopplæring samme tilgang på informasjon og rettigheter. Vi ber også Språkrådet om å tilegne seg kunnskap om hvordan nynorsk for noen faktisk blir en sikkerhetsbrist og dermed også en ekskluderingsfaktor, samt å gå i dialog med departementet om mulige løsninger for dette.

Lignende henvendelse er også sendt Kultur- og likestillingsdepartementet.

Med vennlig hilsen 
Elin Gunnarsson
nestleder Løvemammaene


Nedenfor kan du lese brevet sendt til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Løvemammaene logo brev

Anmodning om endringer i Språkloven

Løvemammaene ber Kultur- og likestillingsdepartementet om å sette inn tiltak for å tilgjengeliggjøre bokmål på alle offentlige nettsider. 
Vi ønsker å presisere at vi ikke mener at bruk av nynorsk skal minske, men at det må være en valgmulighet å få innholdet på bokmål.

Det er svært problematisk for innbyggere med innvandrerbakgrunn at f.eks. lovdata.no, diskrimineringsnemnda.no, bufdir.no, regjeringen.no (herunder høringsbrev, lovendringer og NOU´er) publiserer innhold utelukkende på nynorsk, uten mulighet for å kunne velge bokmål. 

Det er mye å be om at alle som blir norske innbyggere skal klare å lære seg to norske skriftspråk for å kunne få ta del i samfunnet, tilegne seg informasjon, få den hjelpen man trenger eller kunne engasjere seg frivillig eller politisk. Vi velger å tro at dette ikke er tenkt over fra Språkrådets og departementets side, men at det er relativt enkelt å rette på.

I likhet med at Språkrådet anbefaler at det veksles mellom målformene, har Løvemammaene nå bedt Språkrådet om å samtidig anbefale at alle skriv som utformes på nynorsk også må være tilgjengelig på bokmål for å gi personer uten nynorskopplæring samme tilgang på informasjon og rettigheter. Vi har også bedt Språkrådet om å tilegne seg kunnskap om hvordan nynorsk for noen faktisk blir en sikkerhetsbrist og dermed også en ekskluderingsfaktor, samt å gå i dialog med departementet om mulige løsninger for dette.

Vi ber om at ovennevnte tiltak blir lagt inn i Språklova. Dette er spesielt viktig i saker som omhandler lover og regler rundt helse- og omsorgstjenester, kultur- og likestilling, sosialt og arbeid.

Med vennlig hilsen 
Elin Gunnarsson
nestleder Løvemammaene

Søk