Søk
Lukk denne søkeboksen.

400 000 kr. fra Stiftelsen DAM til vårt barnehage- og skoleprosjekt

Det er stormende jubel hos Løvemammaene! Denne fredagen fikk vi nemlig den gode nyheten om at vi er tildelt 400 000 kr. fra Stiftelsen DAM til vårt barnehage- og skoleprosjekt «Da klokka klang!».

«Da klokka klang!» skal gi Løvemammaenes medlemmer hjelp til å få oppfylt rettigheter til barn og unge med sykdom og/eller funksjonsvariasjon i barnehage og skole. Foreldrene kan få råd og veiledning, og hjelp til å skrive klager, samt bistand i møter slik at de slipper å stå alene. Saker knyttet til ufrivillig skolefravær med bakgrunn i helse og funksjonsvariasjon vil bli prioritert i prosjektet.

Målgruppen er barn og unge under 18 år med sykdom og/eller funksjonsvariasjon.

Utdrag fra vår søknad:

«Ved en bedre fungerende barnehage og skolehverdag kan barn med funksjonsvariasjon og sykdom oppleve mestring, god livskvalitet, sosial ivaretakelse og en selvfølt større egenverdi.

For barn som sliter med skolenærvær vil det at foreldre får bistand til å formidle, både i klagesaker, men også i tilbakemeldinger til PPT og skole/barnehage, vedrørende barnets behov, fungering, ressurser og erfaringer kunne føre til mer treffende vurderinger og vedtak.

Bedre sakkyndige vurderinger vil igjen føre til bedre vedtak som sikrer bedre individuelle rammer for undervisningen til barnet og derav sikrer at barnet blir i stand til å ta imot undervisningene. Bedre muligheter til å motta undervisning vil påvirke både fysisk og psykisk helse positivt.

Løvemammaene er av den oppfatning at prosjektet vårt vil ha en stor forebyggende effekt ved at barn vil har større mulighet til å nå sine opplæringsmål.

I andre rekke kan bistanden fra «Da klokka klang» forebygge utenforskap noe som gir større deltakelse i samfunnet, bedret psykisk helse og kan også føre til at flere barn og unge med funksjonsvariasjon vil kunne gjennomføre hele utdanningløp som kan føre til arbeid, god utvikling og god livskvalitet når de blir voksne.

Løvemammaene vet at for foreldre oppleves det som en hjelp, i seg, at de møter rådgivere som helt faktisk forstår hvordan det er å oppleve at barnet sitt ikke blir forstått, ikke klarer å nå sine utviklingsmål og at det er tøft å stå i et som dessverre oppleves som «kamper» med opplæringssystemet, nettopp fordi de selv har barn med funksjonsvariasjon.»

Løvemammaene er svært takknemlige for midlene vi nå har fått tildelt, og vi vet mange barn og unge med sykdom og/eller funksjonsvariasjon kommer til å dra nytte av dette prosjektet. Vi jubler over oppstart i januar 2023!

Søk