Søk
Lukk denne søkeboksen.

Årdal kommune har ikke aldersgrense for ledsagerbevis

Tidligere denne uken skrev nestleder i regionslaget vårt Løvemammaene Vest, Silje Vangsnes et viktig debattinnlegg i Sogn Avis om ledsagerbevis. Hun skrev blant annet følgende:

«Løvemammaene har flere ganger bedt om at kommunene fjerner aldersgrensen på ledsagerbevis. I tråd med FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med funksjonsvariasjoner, har Bufdir i sine retningslinjer fjernet denne aldersgrensen.
I vår region med totalt 35 kommuner, har vi med glede sett at kommune etter kommune har fulgt Bufdir sine råd. Totalt 29 kommuner har fjernet den nedre aldergrensen. Men hvorfor vil ikke Årdal kommune legge til rette for at barn med funksjonsvariasjoner kan få delta på de samme arenaene som andre barn? Er ikke deres deltakelse viktig nok?»

Les hele debattinnlegget her.

Påfølgende dag, altså i dag, fikk Silje og regionslaget vårt Løvemammaene Vest melding fra Årdal kommune om at de ikke praktiserer nedre aldersgrense, og nå har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis på nettsiden sin. Dette er kjempegode nyheter!

Søk