Søk
Lukk denne søkeboksen.

Bære Sammen i vakre Nordland  

Denne uken brakte oppfølging gjennom Bære Sammen oss til vakre omgivelser i Sandnessjøen. Fra hjelpetjenesten har Nina Bakkefjord og Eline Grelland Røkholt hatt travle dager med foredrag og hjemmebesøk.  

Dagene ble avsluttet med halvdags fagdag for kommunalt ansatte fra fire ulike kommuner. Fokuset for denne dagen var å gi innsikt i livet med et alvorlig sykt barn sett fra pårørendeperspektivet til foreldre og søsken. Nina Bakkefjord holdt et innlegg som gav et godt innblikk i hvordan belastning og overbelastning over tid har innvirkning på foreldre og søsken. Budskapet var at alvorlig sykdom ikke nødvendigvis kan bedres eller lindres, men vi kan gjøre noe gjennom å sikre tidlig og god nok oppfølging. Gjennom tjenester som dekker grunnleggende behov og muligheten for et så normalt famiilieliv som mulig, kan mange av belastningene forebygges og lindres. Motsatt vil et fravær av tjenester føre til store og krevende ringvirkninger som går ut over hele familien.  

I siste del av fagdagen fikk deltakerne innblikk i livet med alvorlig syke barn og unge som skal dø. Eline Grelland Røkholt snakket om hvordan kommunalt ansatte kan møte forelder og søsken gjennom en forståelse av hva sorg er, hvordan sorgreaksjoners faktiske uttrykk kan skille seg ganske mye fra hva vi «forventer» at sorg skal være, og hvordan bistand til å gjøre personlige valg inn i livets siste fase har alt å si for hvordan det blir å leve videre etter at barnet er dø.

Bære Sammen takker for timer sammen med en lydhør forsamling, og for innholdsrike og sterke dager her i vakre Nordland.  

Søk